Logotyp

Sverigelogotypen för främjande

Uppdaterad: 5 september 2017

När Sverige finansierar ett utvecklingsprojekt inom det svenska biståndet som vänder sig mot medborgarna i ett samarbetsland ska Sverigelogotypen för främjande användas. Genom logotypen och den så kallade Sverigeprofilen ökar vi synligheten för Sverige och svenskt bistånd och ger därmed större möjligheter till öppenhet och ansvarsutkrävande.

Instruktion för hur Sverigeprofilen ska användas finns på identity.sweden.se. Där finns även Sverigelogotyper på olika språk att ladda ner. Mallar (inbjudningar, foldrar, affischer mm) i layoutprogrammet InDesign finns att ladda ner på sharingsweden.se.

Sverigelogotypen för främjande kan användas i kombination med Sidas logotyp, svenska samarbetspartners och den svenska ambassadens logotyp enligt en given hiererarki. Tillsammans med andra, icke-svenska, aktörer används Sverigelogotypen när målgruppen är medborgarna i samarbetslandet. Sidas logotyp kan användas, ensam eller i kombination med andra svenska såväl som icke-svenska aktörer, när Sida som myndighet är relevant som avsändare och man vänder sig till en internationell publik som inte är medborgarna i ett samarbetsland.

Sverigelogotypen för främjande ska användas:

  • för svenskfinansierade biståndsinsatser utomlands,
  • när andra givares logotyper används och målgruppen är medborgarna i samarbetslandet,
  • av svenska aktörer (civilsamhällesorganisationer, myndigheter, akademi, näringsliv) när det handlar om statligt finansierade eller delfinansierade insatser, ensam eller i kombination med den egna logotypen.

Sveriges roll i sammanhanget ska framgå när logotypen placeras på andras material oavsett om det gäller tryckt eller elektroniskt material.

Om sammanhanget där logotypen förekommer inte talar för sig själv bör en kompletterande text/formulering finnas med om Sveriges roll.

 

Biståndsloggan ersätts


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />