Profil och display

Resultatrapportering - inledning

Uppdaterad: 11 juni 2014

Våra grafiska riktlinjer för resultatrapportering skall skapa tydlighet och konsekvens för hur Sidas resultat kommunicerar visuellt. Känsla och manér skall bibehållas oavsett tema, storlek eller media.

Sidas resultatmodell är uppdelad i fyra nivåer. Varje nivå
har en särskiljbar färgskala och en rekommendation kring
typ av grafik. I resultatmodellen finns även symboler för
mätbara områden som kan tillämpas i all grafik. Dessa
symboler visas på nästa sida.

Resultatmodellens nivåer

Nivå 1: Utveckling i världen
Nivån skall redovisa resultat och trender på global nivå.
Rekommendationen är att i huvudsak använda
sig av grafer och utgå från internationell statistik.

Nivå 2: svenskt bidrag
Nivån skall redovisa resultat på global nivå som direkt
kan härledas svenskt bistånd. Rekommendationen är att
kombinera kartbilder och grafer.

Nivå 3: Insats och projekt
Nivån skall redovisa resultat gällande specifika länder,
projekt och insatser. Rekommendationen är att i första
hand använda symboler för mätbara områden i kombination
med siffror eller kort fakta.

Nivå 4: Människan i centrum
Nivån skall redovisa resultat på individnivå genom citat
från individer som berörs av insatser. Rekommendationen
är att i första hand använda sig av fotografier på personerna
i kombination med kortare citat.

 


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />