Grafiska grundelement

Typografi

Uppdaterad: 11 juni 2015

Sida har två grundtypsnitt, FF DIN och Baskerville Monotype Std. Genom att enbart använda dessa enhetliga typsnitt blir vår identitet tydligare.

FF DIN

DIN är ett tydligt och flexibelt typsnitt som kan användas till alla typer av texter. DIN finns i fyra vikter från Light till Bold. Generellt kan sägas att ju större textstorleken är, desto tunnare ska typografin vara.
Sidas identitet får aldrig kännas överlastad och klumpig. Se exempel på tillämpning i dessa riktlinjer. Kursivera inte DIN, accentuera istället ord eller stycken med en särskiljande vikt.

Baskerville Monotype Std

Baskerville är ett läsvänligt typsnitt för brödtext vid stora textmängder.

Spärrning

I dessa riktlinjer är versalgemen FF DIN kernad -25 med optisk tillriktning, versalt +25 med optisk tillriktning. (Alla värden för Adobe InDesign CS3).

Undantag

Till Sidas internkommunikation där FF DIN och Baskerville inte är tillgängligt, eller i digitala dokument där mottagaren inte har tillgång till FF DIN och Baskerville (t ex korrespondens, Power-Point och interna dokument) ska typsnittet Arial användas för rubriker och Times New Roman för brödtext.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän