Bildspråk

Att kombinera bilder

Uppdaterad: 13 juni 2014

Genom att kombinera olika bildtyper skapas en ny övergripande kontext.

Varje bild har sin respektive symbolik och tolkning men när de används tillsammans i en serie finns det möjlighet att skapa en berättelse. Serien ger olika infallsvinklar och kan med fördel användas genomgående i Sidas publikationer

Att välja motiv

Utifrån enkäter och undersökningar vet vi att svenskar i allmänhet tror att fattigdomen i världen är värre än den är.
Det är rimligt att anta att detta delvis beror på den entydiga bild man får genom nyhetsrapportering från katastrofer och krisdrabbade platser.

I Sidas kommunikation har vi en chans att utmana och korrigera läsarens bild av verkligheten genom att välja ett motiv som visar på gjorda framsteg och riktig utveckling istället för nöd eller passivitet.
På samma sätt kan vi undvika motiv som fokuserar på olikheterna mellan människor från olika länder och kulturer eller bilder där människor blir objektifierade som bärare av sådana kulturskillnader. Också där ska vi utmana läsarens bild av verkligenheten genom att välja ett motiv som visar hur människors strävanden är lika var man än är eller som visar överraskande likheter.

Sidas personal och samarbetspartner finns på många platser runt om i världen. Vi har en unik chans att samla in och använda bilder som kommer direkt från den verklighet som svenska skattemedel ska förändra. Så långt som möjligt ska vi försöka använda dessa ögonvittnesskildringar.
I den motsatta änden av detta så väljer vi att inte använda illustrationer, tecknade serier eller surrealistiska motiv.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />