Offentlig SEktor

Kontakta oss

Uppdaterad: 19 december 2017

Har du frågor eller funderingar om hur din myndighet kan samarbeta med Sida? Kontakta gärna oss.

Myndigheter som har fokalpunkt på Sida

Följande myndigheter har fokalpunkter som ska bidra till att Sida agerar samstämmigt gentemot sina partners. Kontakta dem genom Sidas växel 08-698 50 00.

Arbetsförmedlingen
Domstolsverket
Energimyndigheten
Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademin
Folkhälsomyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Kronofogdemyndigheten
Lantmäteriet
Livsmedelsverket
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap (MSB)
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Post- och telestyrelsen

Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Skolinspektionen
Skolverket
Statens veterinär-medicinska anstalt
Statistiska Centralbyrån
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Sveriges kommuner och landsting
SMHI
SWEDAC
Tillväxtverket
Universitets- och högskolerådet
Vinnova
Myndigheter som saknar fokalpunkt

myndigheter@sida.se
eller kontakta Myndighetssamordnaren via Sidas växel 08-698 50 00.

Frågor kring revision

audit.support@sida.se

Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />