Arbete på en lokal hälsovårdsmyndighet i Sri Lanka.

Arbete på en lokal hälsovårdsmyndighet i Sri Lanka.

Foto: Simone D. McCourtie/World Bank

Offentlig sektor

Myndigheter i utvecklingssamarbetet

Uppdaterad: 30 mars 2017

Svenska myndigheter är en viktig och efterfrågad aktör i utvecklingssamarbetet och det finns många möjligheter för svenska myndigheter att engagera sig och bidra till att stärka sina motsvarigheter i ett samarbetsland.

Sverige har ett högt internationellt anseende som en välfungerande och demokratisk rättsstat där medborgarna i stort litar på den offentliga förvaltningen. Svenska myndigheter är en viktig och efterfrågad aktör i utvecklingssamarbetet. Tack vare sin ämneskunskap och erfarenhet av att bygga starka institutioner kan de bidra till att stärka och utveckla myndigheter i länder där statsförvaltningen är svag eller otillräcklig och behöver stöd för att kunna ge medborgarna den service som de har rätt till.

I likhet med allt svenskt utvecklingssamarbete styrs myndighetsamverkan på övergripande nivå av det policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd som regeringen har tagit fram, och mer direkt av strategier. Ansvaret för att genomföra strategierna ligger på ambassader och Sidas olika enheter, som beslutar vilka samarbeten som man ska ingå i.

Stärker sin motpart

Exempel på myndigheter som bidrar med sin kunskap och erfarenhet i utvecklingssamarbetet är Statistiska Centralbyrån (SCB), Naturvårdsverket, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Genom utbyte av personal och utbildning jobbar de tillsammans med sin motpart för att stärka och bygga upp myndigheten i samarbetslandet.

SCB kan till exempel bidra till att länder har den statistik de behöver för att kunna planera rätt insatser i arbetet med att bekämpa fattigdomen. Skatteverket bidrar till att utveckla effektiva skattemyndigheter, eftersom skatteintäkter är grunden till att bygga och finansiera ett fungerande samhälle. Arbetsförmedlingen bidrar bland annat till att utveckla arbetsförmedlingen och öka sysselsättningen i andra länder och Naturvårdsverket bidrar till att utveckla effektiva miljöförvaltningar i systermyndigheter och hållbara städer i fattiga länder.

De erfarenheter och kontakter som svenska myndigheter får genom utvecklingssamarbetet kan dessutom användas för att utveckla deras verksamhet i Sverige.

En annan form av myndighetssamarbete är Twinning som finansieras av EU och som syftar till att skapa långsiktiga relationer mellan EU-länder och samarbetsländer i Östeuropa och runt Medelhavet. 


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />