offentlig sektor

Globala Kommunen

Uppdaterad: 12 juni 2017

Tänk globalt och agera lokalt. Det är tanken bakom Sidas kommunikationsprojekt Globala Kommunen. Projektet ska få fler aktörer att intressera sig för global utveckling och minskad fattigdom, och samtidigt belysa lokala frågor med globala samband.

Globala Kommunen är en del av Sidas uppdrag att berätta om svenskt bistånd och de resultat det uppnår samt att främja engagemang och brett deltagande för en rättvis och hållbar global utveckling.

Varje deltagande kommun bjuder in lokala organisationer att delta och utforma ett lokalt program som vänder sig till allmänheten eller riktade målgrupper som till exempel skola, näringsliv och föreningar. Sida erbjuder ett koncept som kan anpassas för att skapa framgångsrika aktiviteter som verkligen når ut – både till medborgarna och till medier.

Varför Globala Kommunen?

 • Öka kunskapen om och intresset för global utveckling.
 • Visa att världen blir bättre och hur svenskt bistånd är en del av den utvecklingen.
 • Involvera fler aktörer i alla sektorer och få fler att engagera sig för global utveckling.
 • Möjlighet att sätta lokalt hållbarhetsarbete i ett sammanhang och visa hur det bidrar till den globala utvecklingen

Vilka är målen?

Det övergripande målet med Globala Kommunen är att fler ska intressera sig för globala frågor.

Projektets delmål

 • Belysa globala och lokala samband
 • Öka kunskapen om svenskt bistånd och dess resultat
 • Sprida kunskap om möjligheter för olika aktörer att agera för en global utveckling
– Med Globala Kommunen vill vi nå ut med resultaten av svenskt bistånd och öka kunskapen om att världen faktiskt blir bättre på många områden. Vi vill få fler att intressera sig för globala frågor och samtidigt visa att det vi gör här och nu har betydelse, säger Hillevi Ekberg, kommunikationschef på Sida.

Vem riktar aktiviteterna sig till?

 • Intresserad allmänhet i deltagande kommuner
 • Ungdomar i åldrarna 15-25 år
 • Lärare
 • Näringslivet
 • Organisationer och föreningar
 • Kommunalpolitiker och tjänstemän

Vad kan man göra inom projektet?

Utställningar, föreläsningar, filmvisningar, diskussioner och uppträdanden är några exempel på aktiviteter som arrangerats inom ramen för Globala Kommunen. Allt som kan leda till ett ökat intresse för globala frågor passar in inom ramen för projektet.

Samarbete

Lokal förankring är en förutsättning för att Globala Kommunen ska kunna nå målen. Det är den enskilda kommunen som planerar, arrangerar och beslutar om aktiviteterna som görs inom projektet. Sida finns med som stöd och bollplank till kommunerna i planering och genomförande och kan ge tips på såväl aktiviteter som strategier.

– Samarbetet inom Globala Borås gör det möjligt att lyfta fram goda exempel på hur vi i Borås arbetar med globala frågor. Vi vill att boråsarna ska känna stolthet över det arbete som utförs, säger Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Borås.

Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />