Representanter från Östersunds kommun på besök i distriktskommunen Alfred Nzo i Sydafrika. Samarbetet mellan de båda kommunerna finansieras av Sida och inriktas bl a på demokrati och landsbygdsutveckling.

Representanter från Östersunds kommun på besök i distriktskommunen Alfred Nzo i Sydafrika. Samarbetet mellan de båda kommunerna finansieras av Sida och inriktas bl a på demokrati och landsbygdsutveckling.

Foto: Östersunds kommun

Offentlig sektor

Kommunalt partnerskapsprogram

Uppdaterad: 17 juni 2015

Kommunala partnerskapsprogram vänder sig till svenska kommuner och landsting som vill dela med sig av kunskap och erfarenheter för att stödja den lokala demokratin i något av Sidas samarbetsländer. Sida bidrar med finansiering via Swedish International Centre for Local Democracy.

Kommunala partnerskapsprogram ger svenska kommuner, landsting och regioner möjlighet att bidra till utvecklingen av det lokala självstyret och kommunal service i ett antal prioriterade samarbetsländer.

Programmen ska också medverka till en rättvis och hållbar samhällsutveckling.

En förutsättning är att alla berörda parter, inklusive de svenska kommunerna och landstingen, ska ha nytta av projekten. Dessa ska utgå från befintliga behov i samarbetsländerna.

Sedan 2009 hanteras det kommunala partnerskapsprogrammet av Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD). ICLD finansieras av Sida men är knutet till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Följande kan söka medel:
• Kommuner
• Kommunförbunden i länen
• Landsting
• Regioner
• Kommunala samverkansorgan i länen, exempelvis kommunalförbund
• Helägda kommunala företag eller kommunalägda stiftelser


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />