Sidas garanti-instrument

Uppdaterad: 1 juni 2016

Sidas garanti-instrument är ett sätt att mobilisera kapital för utvecklingsändamål, och spelar en viktig roll i vårt utvecklingssamarbete.

Genom garanti-instrumentet engageras privat kapital i utvecklingssamarbetet. Varje krona som investeras i ett biståndsprojekt kan genom den här metoden mångdubblas, och på så sätt bidra till att utveckling når fler människor och fler platser. 

Med hjälp av garantier finansierar Sida projekt inom hälsa, småföretagande, hållbar infrastruktur samt förbättrad miljö och klimat. En större andel av projekten är globala samarbeten eller samarbeten i Afrika.

Varför garantier?

Det övergripande syftet med att använda garantier är att reducera risken för bankens utlåning, för att på så sätt möjliggöra projektets genomförande. Den risk Sida tar kan liknas vid de risker som försäkringsbolag tar. Till exempel utfärdar vi betalningsgarantier där vi garanterar återbetalning av ett lån för att stärka låntagarens kreditvärdighet.

Garantin innebär att Sida, och därmed den svenska staten, betalar garantitagaren, som ofta är en bank, i de fall låntagaren fallerar på sitt betalningsansvar. En viktig princip i Sidas garanti-instrument är att vi alltid måste dela risk med den aktör som ger ut lånet. Så länge projektet går bra så innebär garantin alltså inte någon utgift för Sida.

Sida utfärdar även andra typer av garantier, till exempel för att reducera marknadsrisker, som pris- eller efterfrågefluktuationer.

Fyra typer av vanligt förekommande garantier för att nå utvecklingseffekter:

  • Lånegaranti, är en garanti för ett lån mellan en identifierad långivare och en identifierad låntagare
  • Portabel garanti, är ett garantibrev som gör att en låntagare kan söka upp ett finansinstitut och förhandla mer fördelaktiga villkor
  • Volymgaranti, är ett avtal som köpare ingår med en leverantör om att köpa en lägsta volym av en vara eller tjänst. Detta kombineras ofta med ett lågt leveranskontrakt som fixerar priset för framtida leveranser.
  • Portföljgaranti, är en garanti som samlar ihop fler investeringar eller lån till en portfölj.

För mer information, kontakta L&G@sida.se


Sidansvarig: Avdelningen för partnerskap och innovation

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />