Så här gör du för att samarbeta

Att söka bidrag för humanitärt bistånd genom civilsamhället

Uppdaterad: 20 december 2017

Nya aktörer har möjlighet att ansöka om behörighet som strategisk partnerorganisation för att genomföra humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet en gång vart fjärde år, i samband med att Sida lanserar en ny strategiperiod för samarbetet.

Sidas humanitära enhet har till uppgift att operationalisera och genomföra Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2017-2020. Enheten arbetar genom strategiska partnerorganisationer.

För att bli strategisk partner till Sida krävs att en organisation uppfyller vissa fastställda kriterier. En omprövning som strategisk partnerorganisation kan komma att göras inför en ny avtalsperiod.

Den senaste ansökningsomgången färdigställdes 2014. För närvarande är inga nya ansökningstillfällen utsatta.

Organisationer som inte har strategiskt partnerskap med Sida för humanitära insatser har inte möjlighet att söka pengar från anslaget via en ramorganisation som Forum Syd - detta till skillnad från vid ramavtal.

Läs mer om Stöd till humanitärt bistånd genom civilsamhället.


Sidansvarig: Enheten för civila samhället

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />