CSO databas

Foto: Sida

CIVILA SAMHÄLLET / ORGANISATIONER

Databas för Sidas stöd till det civila samhället

Uppdaterad: 6 juli 2017

Sidas CSO-databas samlar information om de projekt som myndigheten finansierar genom sina svenska ramorganisationer och deras lokala samarbetsorganisationer.

I databasen för Sidas stöd till civilsamhällets organisationer (CSO) kan du hitta detaljerad information om de tusentals insatser som Sida genomför i samarbete med ramorganisationerna, det vill säga de svenska CSO-organisationer som har ett avtal om rambidrag från Sida.

Dessa insatser bedrivs inom ramen för de båda strategierna ”Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället” och ”Stöd för informations- och kommunikationsverksamhet inklusive organisationer i civila samhället”.  

Så fungerar CSO-databasen

Informationen är sökbar i kategorier som organisation, årtal, projekt, region, land och sektor. Den sökta informationen presenteras i form av en lista med insatstitlar. Genom att klicka på en insatstitel får du del av detaljerad information som är specifik för just den insatsen, exempelvis dess syfte och vad den förväntas uppnå samt, efter hand beskrivning av uppnådda resultat.

Det finns också uppgifter om budget och utfall för hela aktivitetsperioden och en avancerad sökfunktion om du vill söka specifika insatser eller samarbetspartners. Genom att exportera data till Excel kan du skapa dina egna rapporter.

Till CSO-databasen.


Sidansvarig: Enheten för civila samhället

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />