Tre personer står tillsammans och skriver på små postitlappar. De har namnskyltar runt halsen och man förstår att de medverkar i en workshop.

Deltagare på en workshop i Tanzania utformar en plattform där regionala civilsamhällesorganisationer ska verka. Plattformen är en av sex regionala plattformar inom programmet Civil Society Innovation Initiative.

Foto: Counterpart International

Om samarbetet med det civila samhället

Innovativt stöd till civilsamhället

Uppdaterad: 19 september 2017

Sida stödjer ett innovationsprogram för civilsamhället som leds och genomförs på regional nivå och bidrar till att ta tillvara lokala förändringsaktörers egna drivkrafter.

Civilsamhällesorganisationer får allt svårare att verka fritt i många länder. För att stödja och underlätta deras verksamhet har Sida tillsammans med andra givare och civilsamhällesorganisationer utformat Civil Society Innovation Initiative (CSİI). Sida och USAID har tillsammans skapat mötesplatser för en öppen och innovativ process där givare, civilsamhällesorganisationer och andra aktörer gemensamt diskuterat utmaningar och lösningar.

– De senaste åren har allt fler regeringar infört lagar och regler som begränsar och undertrycker det civila samhället. Sida verkar på flera plan för att motverka den negativa trenden och göra det möjligt för det civila samhället att arbeta innovativt, säger Charlotta Norrby, chef på Sidas enhet för civila samhället.

CSII (på väg att byta namn till Innovation for Change/I4C) skapar regionala plattformar (hubbar) där organisationer kan utbyta idéer och erfarenheter men även genomföra gemensamma satsningar. Plattformarna fungerar som mötesplatser för lokala civilsamhällesorganisationer och är också en plats där organisationerna kan identifiera samarbeten med nya partners inom exempelvis den privata sektorn eller den akademiska världen. Syftet är att göra biståndet mer innovativt och att bidra till en bättre matchning av givare, inklusive filantroper och nya regionala givare, och civilsamhällesorganisationer.

Initiativet genomförs av organisationerna CIVICUS och Counterpart International. Det är ett globalt initiativ med fokus på regionala och lokala aktörer. Hubbarnas verksamhet kan därför vara av intresse för svenska civilsamhällesorganisationer partners i samarbetsländerna. Regionala hubbar planeras i Latinamerika, Afrika, Asien och i Mellanöstern och Nordafrika.

En av de deltagande civilsamhällesrepresentanterna från en workshop i Panama ger sina reflektioner kring processen:

– Det är en otrolig möjlighet att få vara med och utforma ett initiativ som stödjer civilsamhällesorganisationer att påverka Latinamerika att bli en mer demokratisk, inkluderande och välmående region. Det var fantastiskt att känna den enorma energin, ivern och engagemanget från de andra deltagarna.

En deltagare från en workshop i Tanzania ger sitt perspektiv på initiativet:

– Att givarorganisationer och det civila samhället möts för att tillsammans skapa, designa och förhoppningsvis även implementera idéer för att utöka och försvara civilsamhällets ständigt krympande utrymme var riktigt spännande för mig. Det är anledningen till att jag deltog i initiativet.

Sidansvarig: Enheten för civila samhället

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />