Lektion i en skola för föräldralösa barn i Uganda, som stöds av Rädda barnen, en av Sidas ramorganisationer.

Lektion i en skola för föräldralösa barn i Uganda, som stöds av Rädda barnen, en av Sidas ramorganisationer.

Foto: Helena Landstedt

om samarbetet med det civila samhället

Stöd till svenska organisationer genom avtal om rambidrag

Uppdaterad: 12 mars 2018

Sida stödjer ett antal svenska organisationer och deras utvecklingssamarbete genom fleråriga avtal om rambidrag. Ramorganisationerna kanaliserar Sidas stöd till arbetet för att stärka det civila samhället i samarbetsländerna.

Sida stödjer ett antal svenska organisationer och deras utvecklingssamarbete genom fleråriga avtal om rambidrag. Ramorganisationerna kanaliserar Sidas stöd till arbetet för att stärka det civila samhället i utvecklingsländerna.

I dag har Sida ett långsiktigt samarbete med 15 ramorganisationer för att genomföra Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022. Ramorganisationerna genomför utvecklingssamarbetet på eget initiativ och ansvar, inom de riktlinjer som angetts av Sida. Det sammanlagda stödet för 2017 uppgår till cirka 1,7 miljarder kronor.

Målet med Sidas stöd är

  • stärkt kapacitet hos civilsamhällesaktörer i samarbetsländerna att bidra till fattigdomsminskning
  • ett mer gynnsamt samhällsklimat för civilsamhällesorganisationer i samarbetsländer

Sidas direkta samarbete sker med de svenska ramorganisationerna. Sida har dessutom ett indirekt samarbete med andra svenska organisationer som ramorganisationerna stödjer. I dessa fall vidareförmedlas Sidas bidrag från en ramorganisation till en annan svensk organisation, som i sin tur bedriver utvecklingssamarbete med en lokal samarbetspartner i landet

Så här gör du för att söka stöd från ramanslaget.

Läs mer om de projekt som genomförs via de svenska ramorganisationerna i Sidas CSO-databas.

Svenska civilsamhällesorganisationerna med avtal om rambidrag

Forum Syd

Union to Union

Olof Palmes Internationella Center

Svenska missionsrådet

Afrikagrupperna

Diakonia

We Effect

Naturskyddsföreningen

Rädda Barnen

Svenska Kyrkan

Plan Sverige

RFSU

Världsnaturfonden

Individuell Människohjälp

Kvinna till Kvinna


Sidansvarig: Enheten för civila samhället

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />