Lektion i en skola för föräldralösa barn i Uganda, som stöds av Rädda barnen, en av Sidas ramorganisationer.

Lektion i en skola för föräldralösa barn i Uganda, som stöds av Rädda barnen, en av Sidas ramorganisationer.

Foto: Helena Landstedt

om samarbetet med det civila samhället

Stöd till svenska organisationer genom avtal om rambidrag

Uppdaterad: 20 december 2017

Sida stödjer ett antal svenska organisationer och deras utvecklingssamarbete genom fleråriga avtal om rambidrag. Ramorganisationerna kanaliserar Sidas stöd till såväl utveckling av det civila samhället i samarbetsländer som till kommunikationsinsatser i Sverige.

I dag har Sida ett långsiktigt samarbete med 17 ramorganisationer. De genomför utvecklingssamarbetet på eget initiativ och ansvar, inom de riktlinjer som angetts av Sida. Det sammanlagda rambidraget för 2016 uppgår till cirka 1,6 miljarder kronor.

Målet med Sidas stöd till svenska organisationer i civilsamhället är

  • att de stärker kapaciteten hos det civila samhällets aktörer i utvecklingsländer
  • att de tillsammans arbetar rättighetsbaserat i sina roller som röstbärare och organisatör av tjänster
  • stärkt demokratisering och ökad respekt för fattiga och diskriminerade människors mänskliga rättigheter

Sida utgår från specifika kriterier för att besluta om en svensk organisation är behörig att ingå avtal om rambidrag med Sida. Så här gör du för att söka stöd från ramanslaget.

Sidas direkta samarbete med svenska civilsamhällesorganisationer sker genom ramavtal. Genom vidareförmedlande ramorganisationer har Sida dessutom ett indirekt samarbete med övriga svenska organisationer. I dessa fall vidareförmedlas Sidas bidrag till en svensk organisation som i sin tur bedriver utvecklingssamarbete med en lokal samarbetspartner i utvecklingsländer.

Läs mer om de projekt som genomförs via de svenska ramorganisationerna i Sidas CSO-databas.

Svenska civilsamhällesorganisationerna med avtal om rambidrag

Forum Syd

Union to Union

Olof Palmes Internationella Center

Svenska missionsrådet

Afrikagrupperna

Diakonia

We Effect

Naturskyddsföreningen

Rädda Barnen

Svenska Kyrkan

Plan Sverige

RFSU

Världsnaturfonden

Individuell Människohjälp

Kvinna till Kvinna

Svenska Afghanistankommittén

Svenska Röda Korset


Sidansvarig: Enheten för civila samhället

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän