Röda Korset är en av många svenska organisationer som fått informationsstöd för att öka kunskapen om utvecklingsfrågor i Sverige.

Röda Korset är en av flera svenska organisationer som fått informationsstöd för att öka kunskapen om utvecklingsfrågor hos den svenska allmänheten.

Foto: Alex Wynter / IFRC/Röda Korset

Om samarbetet med det civila samhället

Stöd till informationsarbete i Sverige

Uppdaterad: 19 september 2017

Sida ger bidrag till svenska organisationer för informations- och kommunikationsarbete. Syftet med stödet är att ge den svenska allmänheten god kunskap om svenskt bistånd och situationen i utvecklingsländer, samt om frågor som rör utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer. 

Till skillnad från Sida som kommunicerar om svenskt bistånd och dess resultat, så ligger de svenska civilsamhällesorganisationernas styrka i att kommunicera kring situationen i utvecklingsländerna och vad som driver utveckling. Sidas målsättning är att utvidga den krets av aktörer som kommunicerar och informerar om dessa frågor, för att nå fler och nya målgrupper.

Stöd till informationsarbetet ska bidra till att ge en bred och nyanserad bild av svenskt bistånd och dess resultat. Det ska belysa utvecklingens drivkrafter såsom ekonomisk tillväxt, demokratisering, bistånd samt effekter av global handel och miljöpåverkan. Biståndets möjligheter och svårigheter ska särskilt belysas.

När informations- och kommunikationsverksamhet leder till engagemang och agerande, kan det förändra förutsättningarna för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Sveriges politik för global utveckling bygger på att den enskilda människan i utvecklingsländer är en aktör med egen drivkraft. Det är därför en vägledande princip att låta människor från utvecklingsländer komma till tals i informations- och kommunikationsarbetet.

Aktörer i det civila samhället i Sverige kan ansöka om medel för informations- och kommunikationsinsatser. Sida disponerar år 2017 137,5 miljoner kronor för strategins genomförande.

Så här gör du för att söka stödet 


Sidansvarig: Enheten för civila samhället

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />