Barns rätt tioll hälsa och utbildning är ett viktigt fokus för stödet till civilsamhälleorganisationer. Lilla Qaali i SOmalia är en av många barn som får hjälp genom Oxfam, en internationell organisation som får del av Sidas stöd.

Oxfam är en av de organisationer som har ansökt om att få ingå strategiskt partnerskap med Sida. Lilla Qaali är ett av många barn som fått hjälp genom Oxfams arbete i Somalia.

Foto: Geno Teofilo/Oxfam, Creative Commons

Om samarbetet med det civila samhället

Stöd till humanitärt bistånd genom civilsamhället

Uppdaterad: 23 juni 2016

Det övergripande målet med Sidas stöd till humanitära aktörer är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet i katastrofer och väpnade konflikter. Civilsamhällesorganisationer är en av de humanitära aktörerna och stödet till deras humanitära arbete uppgick år 2016 till 3,55 miljarder kronor.

Sida ingår under 2013 och 2014 nya samarbetsavtal med svenska och internationella civilsamhällsorganisationer som Sida bedömer har särskild strategisk kompetens inom det humanitära biståndet.

Genom dessa samarbetsavtal har organisationerna möjlighet till finansiering, ofta flerårig, av humanitära insatser som de genomför själva eller genom sina partners och med fullt ansvar för genomförande och uppföljning.

Beslut om årligt tillskott av humanitära medel till dessa fleråriga samarbetsavtal tas av Sida efter en årlig global humanitär behovsbedömningsprocess, som tar sin utgångspunkt i FN:s humanitära appeller.

Sida fattade under 2013 beslut om att inleda strategiskt partnerskap med sammanlagt elva svenska och internationella humanitära organisationer:

 • Action Against Hunger
 • International Rescue Committee
 • Islamic Relief
 • Läkare Utan Gränser
 • Norska Flyktingrådet
 • Oxfam UK
 • Plan Sverige
 • Rädda Barnen
 • Svenska Kyrkan
 • Svenska Missionsrådet
 • Svenska Röda Korset

Läs mer om hur man kan söka bidrag för humanitärt bistånd genom civilsamhället.  


Sidansvarig: Enheten för civila samhället

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />