Utbildning i integration och ökat samarbete hos en lokal organisation i Brasilien.

Utbildning i integration och ökat samarbete hos en lokal organisation i Brasilien.

Foto: Julio Pantoja/World Bank

Civila samhället / organisationer

Samarbetet med det civila samhället

Uppdaterad: 19 september 2017

Sida ger stöd till aktörer inom det civila samhället då de har en nyckelroll i att minska fattigdomen, bidra till en demokratisk utveckling och öka respekten för de mänskliga rättigheterna. De har även en viktig roll i konflikter där de bidrar till fred och försoningsarbete, samt vid humanitära katastrofer där de bistår människor i nöd.

Syftet med Sveriges stöd till det civila samhället inom ramen för CSO-strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle i utvecklingsländer som verkar utifrån ett rättighetsperspektiv för förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom i alla dess dimensioner och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Strategin förväntas bidra till att uppnå stärkt kapacitet hos civilsamhällesaktörer i utvecklingsländer, och ett mer gynnsamt samhällsklimat för civilsamhällesorganisationer i utvecklingsländer. Stödet ska även bidra till Sidas övergripande mål om att skapa förutsättningar för människor som lever i fattigdom att förbättra sina levnadsvillkor.

Sidas stöd till särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet är också en viktig del av samarbetet med civilsamhället. Det är ett lands medborgare som håller demokratin levande och driver på utvecklingen mot demokrati. En möjlig väg att bidra till ökad demokrati är därför att ge stöd till människor som vill förändra och påverka.

Det humanitära arbete som utförs av många organisationer har till uppgift att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet vid väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden.

Stor del av biståndet till civilsamhället

En betydande del av Sidas stöd går till utvecklingssamarbete genom civilsamhället via ramorganisationer, strategiska partnerorganisationer, informations- och kommunikationsstödet i Sverige samt stödet till demokratisering och yttrandefrihet. Det totala stödet till civilsamhället är dock betydligt större. Bland annat ges direktstöd till svenska, internationella och nationella/lokala organisationer för genomförandet av Sidas samarbetsstrategier med olika länder och regioner. Civilsamhällesorganisationer förekommer även som partners inom ramen för stöd till multilaterala organisationer, till exempel UNICEF. Sidas sammantagna stöd till det civila samhället uppgår till omkring en tredjedel av Sidas totala budget.

Indirekt stöd

Sverige ger också indirekt stöd till det civila samhället genom att bidra till att skapa ett gynnsamt samhällsklimat att verka i. Med samhällsklimat menas de institutionella, juridiska, politiska liksom administrativa förutsättningar som möjliggör det civila samhällets existens, verksamhet och effektivitet. Detta stöd genomförs inom den pågående biståndseffektivitetsagendan (en global överenskommelse om bästa arbetssätt för att göra biståndet mer effektivt) och som en del av Sveriges engagemang inför och efter det stora internationella biståndsmötet i Busan 2011.


Sidansvarig: Enheten för civila samhället

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />