För samarbetsparter

Tre personer står tillsammans och skriver på små postitlappar. De har namnskyltar runt halsen och man förstår att de medverkar i en workshop.

Sida samarbetar med en rad aktörer som alla har en viktig roll i utvecklingssamarbetet utifrån sin funktion och kunskapsbas i samhället. Här har vi samlat information för dig som representerar någon av nedanstående grupper, är eller vill bli en samarbetspart till Sida, eller har ett fördjupat intresse kring hur Sida arbetar tillsammans med dessa aktörer.