• 2016-10-04 Publikation

  Democracy and Human Rights

  Information about Sida's work in Moldova. Information about Sida's cooperation with IOM for anti-trafficking and migration. The fact sheet also describes other priorities projects in the country.

  Mats Sundgren

 • 2016-10-12 Publikation

  Sidas mångfalds- och jämställdhetsplan 2017–2019

  På Sida arbetar vi med att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom. Vi har ett stort, komplext och viktigt uppdrag som kräver att vi ständigt utvecklas som organisation, att vi är innovativa i våra arbetssätt och att vi har en stark förmåga att förstå och hantera komplexitet. För att lyckas med detta är det helt avgörande att vi tar tillvara ...

 • 2016-10-26 Publikation

  Sveriges SARC-program - SPECIAL ASSISTANT TO THE RESIDENT COORDINATOR

  Special Assistant to the Resident Coordinatorprogrammet (SARC) ger akademiker med minst 5 års arbetslivserfarenhet möjlighet att bidra till FN-reformen på landnivå. SARC tjänster finansieras av Sverige och är placerade inom UN Resident Coordinator’s Office (RCO) i de flesta av FNs programländer. Det unika med tjänsten är att en SARC arbetar för och med alla FN-organ som organiseras i landsteamet under ...

 • 2016-10-27 Publikation

  Sveriges JPO-program JUNIOR PROFESSIONAL OFFICER

  JPO-programmet ger yngre akademiker praktisk erfarenhet och kompetensutveckling i multilateralt utvecklingssamarbete. Det är en av de bästa vägarna in i FN-systemet. JPO-tjänster finansieras av Sverige och är placerade inom ett antal olika FN-organisationer, Världsbanken och ett fåtal andra internationella, globala organisationer. Sverige har ett uttalat mål att bredda den svenska resursbasen av personer ...

 • 2016-10-17 Publikation

  Questions to integrate a gender perspective into research cooperation

  Gender Tool Box

  The aim of this tool is to strengthen the gender perspective in Sida’s research cooperation by providing a practical hands-on tool in the form of a “question battery” that can be useful to Sida programme officers during all phases of contribution management.