• 2016-08-11 Publikation

  Joint Scandinavian Evaluation of Support to Capacity Development - Synthesis Report

  Sida, Danida and Norad have conducted a joint evaluation of our support to capacity development in partner countries. The joint evaluation produced a series of background studies and three parallel evaluations of the agencies’ portfolios of capacity development in public sector organisations. The parallel evaluations followed an approach grounded in a generic theory of change for support to capacity ...

  Svend Erik Sørensen , Gonçalo Carneiro

 • 2016-08-16 Publikation

  Safe Abortions

  Sexual and reproductive health and rights (SRHR) are based on the right and the ability of all individuals to make decisions about their own sexuality and body, and to live healthy and productive lives. Sweden has a long history of championing SRHR, including safe abortions, as part of its work on health, gender equality, human rights and sustainable development.

 • 2016-08-16 Publikation

  Environment and Climate Change - A sustainable development within planetary boundaries

  Portfolio Overview

  Our surrounding environment is the basis for human life. Changes in the climate and loss of ecosystem services undermine the development in all sectors and hit people in poverty hard. The natural systems need to be managed sustainably so they can support the needs of future generations. In 2015, Sida provided 7.5 billion SEK to initiatives that had environment as the principal or significant ...

 • 2016-08-18 Publikation

  Water and Sanitation Improving the human right to clean water and basic sanitation

  Portfolio Overview

  Access to safe drinking water and sanitation is crucial, not only for people’s health and wellbeing, but also for poverty reduction and economic development. Sweden promotes efficient, fair and sustainable water use and management as well as improved access to safe drinking water, basic sanitation and hygiene facilities. Sida’s financial support to the water and sanitation sector amounted to approximately ...

 • 2016-06-16 Publikation

  Evaluation at Sida - Annual Report 2015

  The purpose of this annual report is to provide an overview of evaluations commissioned by Sida units and foreign missions that were published in 2015 and to briefly present results from these 52 evaluations. The majority of evaluations were programme evaluations and were carried out within 19 out of Sweden’s 44 results strategies. They covered nine of Sida’s twelve main sectors, with more than half ...

 • 2016-05-03 Publikation

  Evaluation of the Union of Tanzania Press Clubs Strategic Plan 2011-2015 - Final Report

  The Union of Tanzania Press Cubs, UTCP, is an umbrella organisation, which supports a total of 28 local Press Clubs all over the country. The organisation describes its vision as: “A democratic Tanzania fully embracing a free, independent and robust media”, and the mission is formulated as: “To create an environment that enables strong, efficient and effective Press Clubs in Tanzania which eventually ...

  Per Oesterlund , Neil MacDonald , Annemarie Mavenjina Nkelame , Rashweat Mukundu

 • 2016-05-12 Publikation

  Sidas hantering av korruptionsmisstankar

  Sida har ökat transparensen i hanteringen av korruptionsmisstankar under 2014 genom att börja publicera sammanfattningar av avslutade ärenden, s.k. avslutspromemorior på Open Aid. Under året har Sida fått in sammanlagt 144 anmälningar om korruptionsmisstankar, som har lett till någon form av utredning. Av dessa avser 42 stycken misstankar inom Sidas ramsamarbete. Sådana anmälningar utreds av ramorganisationerna ...

 • 2016-05-18 Publikation

  Evaluation Twaweza: Tanzania 2009 - 2014 - Final Report

  This report contains the findings, conclusions and recommendations from an evaluation of the first years of operation (2009-2014) of the organization Twaweza in Tanzania. Sida commissioned Policy Research International, PRI, in consortium with Project Services International, PSI, to undertake this evaluation in order to assess of the progress achieved and to make recommendations about the future direction ...

  Amitav Rath , Pamela Branch , Dunstan Kishekya , Clement Kihinga , Terry Smutylo , Kornelia Rassmann , Constance Lim , Yusra Uzair , Maya Kovacevic

 • 2016-05-20 Publikation

  Evaluation of the Development of the Sustainable City Approach - Final Report

  Den svenska Kommuner och Landsting (SKL / SKL) anlitades av Sida under 2010 för att upprätthålla och utveckla SymbioCity strategi - en begreppsmässig och praktisk ram för hållbar utveckling stadsplanering. De viktigaste slutsatserna av denna utvärdering är att SymbioCity metoden är relevant och utgör en potential för ökad fattigdom minska utsläppen med ökande urbaniseringen i fattiga länder. Erfarenheter ...

  Stefan Dahlgren , Christine Wamsler

 • 2016-05-20 Publikation

  Swedish development cooperation and its results in figures - 2015

  Fickfolder - Den här rapporten finns även i en svensk version

  Fakta i fickformat om svenskt utvecklings samarbete. Aktuell information med färsk statistik och information om verksamhetens mål och medel samt Sidas organisation. Foldern ger även information om stöd via FN och andra internationella organisationer, det bistånd som går via EU mm.

Visar 31 av 40 av totalt 66