Development Trends Increasing engagement of men and boys for gender equality

42992

Description:
Utvecklingssamarbetet har ett ökat fokus på genus jämställdhet i syfte att förbättra kvinnors och flickors missgynnade position och status. Fokus ligger främst på kvinnor och flickor som målgrupper, men det finns nu en tydlig trend för ett större engagemang män och pojkar i dessa ansträngningar. Det finns belägg att medverkan av stödjande män och pojkar bidrar till varaktiga sociokulturella förändringar till förmån för jämställdheten.

PDF image