Evaluation of the Development Programme for Turkish Judiciary - Final Report

Publication Author:
Stefan Dahlgren and Pia Sassarsson Cameron
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)
Description:
2014:46 Sida Decentralised Evaluation / "Utvecklingsprogrammet för den turkiska domarkåren" startade 2007 och utförs gemensamt av det turkiska justitieministeriet och Svenska Domstolsverket. Målet är att underlätta Turkiets strategi reform av rättsväsendet, vilket är avgörande för Turkiets  anslutningsprocess till EU och ansträngningar för att uppfylla den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Denna utvärdering omfattar programmets andra fas 2011-2014. Sammantaget är slutsatsen att programmet är i linje med målet och förstärkt av principen om rättssäkerhet genom att göra positiva bidrag till reformstrategin. Särskilt framgångsrika var "sister court" samarbete kring t.ex. förlikningsförfaranden för att öka effektiviteten i domstolarnas och stöd för den turkiska ombudsmannainstitutionen. Utvärderingen föreslår en fortsättning av programmet men förbättrad planering och rapportering av resultat är viktigt.