Palu och Borås gör avfall värdefullt

Ett exempel på aktörssamverkan i Indonesien

Author:
Sida
Description:
I ett samarbetsprojekt mellan städerna Borås i Sverige och Palu på ön Sulawesi i Indonesien förvandlas avfall till viktiga resurser. Människorna som bor och arbetar på Palus soptipp ges också möjlighet till ett bättre liv. Publikationen finns även på engelska.

PDF image