Februari 2014

 • 2014-02-11 Publikation

  Studie av Sidas arbete med rättigheter för homosexuella, bisexuella, trans- och intersexuella personer

  Denna studie syftar till att redovisa utveckling och resultat av Sidas insatser på hbt-området fram till oktober 2013, att beskriva nuläget samt observerade framgångar och utmaningar.

  Annika Nilsson , Klara Lundholm , Erik Vågberg

 • 2014-02-07 Publikation

  Final Evaluation of the European Roma Rights Centre 2012 - 2013 - Final Report

  I denna rapport presenteras resultaten av en utvärdering , på uppdrag av den svenska internationellt utvecklingssamarbete ( Sida) i september 2013 , för Europeiska centret för romers rättigheter ( ERRC ) . Syftet med utvärderingen var " att ge ERRC och Sida med rekommendationer som skall användas i utarbetandet och bedömningen av förslaget om en ny fas av programmet " . ERRC s strategiska målen är ...

  Vera Devine , Dragiša Mijačić , Patrick Twomey

 • 2014-02-07

  Sida’s Multi-Bi Support 2012

  Description: Portfolio Overview Sida 2012 / Sverige är en av de största finansiärerna till FN (FN) och internationella finansinstitut (IFI). På senare år, kanaliseras det svenska biståndet genom multilaterala organisationer har ökat till mer än 60% av den totala budgeten. Sidas Multi-Bi stöd har ökat från ca 20% till 40% av den totala portföljen ...

 • 2014-02-07 Publikation

  Sida’s Support to the Food and Agriculture Organization (FAO) 2012

  Portfolio Overview

  Under 2012 bidrog Sida till 11 projekt och program med FAO, till totalt utbetalda beloppet på 156 Mkr. FAO är det sjunde största multilaterala mottagande organisation i termer av Sidas multi-bilaterala utbetalningar. Jordbruket och skogssektorn stod för över hälften av de utbetalningar under 2012, medan resten avsattes för humanitärt hjälp. Regeringen i Sveriges bidrag till FAO: s ordinarie budget ...

 • 2014-02-07 Publikation

  Sida’s Support to the World Health Organization (WHO) 2012

  Portfolio Overview

  Under 2012 bidrog Sida till tre WHO -program , med ett sammanlagt belopp om 145 MSEK utbetalats . Sida har under senaste åren gått från programstöd för att ge kärn frivilliga bidrag , CVCA , som ett sätt att stärka WHO: s fi nansiering effektivitet . Detta steg har vidtagits för att begränsa vilken grad Sida använder WHO som en kanal för bilateralt land och regionala program . Under 2012 var 65 MSEK ...

 • 2014-02-07 Publikation

  Sida’s Support to the Trust Funds of the World Bank Group (WBG) 2012

  Portfolio Overview

  2012, utbetalade Sida 1481 MSEK till 52 förvaltningsfonder förvaltas av Världsbanken. Detta gör WBG den största mottagarna av flera bilaterala bidrag från Sida, med en p-andel på cirka 26 procent av den totala multibilateral stöd. Asien är den region som fått mest stöd, följt av Afrika och Europa. En tredjedel av Sidas utbetalningarna gick till globala program. hållbar Infrastruktur och demokrati var ...

 • 2014-02-07 Publikation

  Sida’s Support to UN Women

  Portfolio Overview

 • 2014-02-07 Publikation

  Sida’s Support to United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) Programmes 2012

  Portfolio Overview

  UNRWA (FN: s hjälporganisation för Palestinska flyktingar i Mellanöstern) ger hjälp, skydd och förespråkande för palestinska flyktingar i väst Banken, Gaza, Jordanien, Syrien och Libanon. 2012 bidrog Sida med 81 miljoner kronor till UNRWA för katastrofinsatser i Gaza och på Västbanken. Sidas stöd ges som svar på FN konsoliderade Humanitära lations för Västbanken och Gaza och National Response Plan ...

 • 2014-02-07 Publikation

  Sida’s Support to UNOPS

  Portfolio Overview

  Under 2012 gjorde Sida 6 utanför kärn bidrag till FN: s Offi ce för projekttjänster (UNOPS), totalt ett belopp på 241 MSEK. Detta är en betydande ökning från 53,5 Mkr i 2008, vilket visar att UNOPS blir allt mer viktigt för Sida. UNOPS är nu Sidas fi femtedel största utveckling partner i FN-systemet.

 • 2014-02-07 Publikation

  Sida’s Support to UNICEF

  Portfolio Overview

  UNICEF är en viktig partner till Sida i utvecklingssamarbetet och humanitärt bistånd. Under 2012 Sida fi nansieras 27 bidrag genom UNICEF (så kallad Multi-Bi-stöd), att betala ut ett totalt belopp på 676 MSEK. Dessutom Sveriges kärnstöd till UNICEF uppgick till 480 MSEK, vilket gör Sverige den tredje största givaren i termer av regelbundna försörjningsmedel. Sammantaget var Sveriges sjätte största ...

 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 10 av totalt 16