Sidas publikationer 2014

 • 2014-09-17 Publikation

  Evaluation of Support to the Implementation of Priority Activities in the National Action Plan for Gender Equality, Republic of Serbia - Final Report

  Since 2010, Sweden has supported the implementation of the Serbian National Action Plan for Improving the Position of Women and Enhancing Gender Equality (NAP). The purpose of this evaluation was to review the effectiveness and efficiency of the organisational set up and project design of the support, with focus on 2013. The evaluation concludes that the organisational set up and design of the project ...

  Johannes J.A. Blankert , Ana Popovicki Capin , Annika Nilsson

 • 2014-09-03 Publikation

  Review of IFC ‘Investment Climate Regulatory Advisory Project’ (ISCRA) in Bosnia and Herzegovina, 2011-2014 - Final Report

  Denna rapport bedömer Sveriges 2011-14 stöd för att institutionalisera god praxis inom lagstiftningsreformer på alla tre nivåer av Regeringen i Bosnien och Hercegovina; förbättra investeringsklimatet; och utveckla konkurrenskraftsstrategier för utvalda jordbruksnäringen värdekedjor. Granskningen visade att det stöd, som levereras av International Finance Corporation, bidragit till banbrytande arbete ...

  Andrea Spear , Dejan Kavalec

 • 2014-09-26 Publikation

  Evaluation of “Leaders Engaged in New Democracies Network (LEND)” - Final Report

  I denna rapport presenteras resultaten från evalaution av LEND, Ledare Engagerade i Nya Demokratier, som är ett pilotinitiativ förs av Club de Madrid och Community of Democracies, med stöd från det amerikanska utrikesdepartementet, Sida och en specialiserade kanadensiska IT-företaget OpenText. Syftet med utvärderingen har varit att utvärdera och analysera resultaten av projekt, samt för att ge rekommendationer ...

  Alf Persson , Ludmila Ceban , Camille Pellerin

 • 2015-09-30 Publikation

  Working with men and boys in development cooperation

  Development Talks

  Development cooperation has an increasing focus on gender equality with the aim to improve women and girls’ disadvantaged position and status. The focus is mostly on women and girls as target groups, while gender mainstreaming is the commonly used strategy. What is often missing is the inter-relational lens of gender analysis; attention is confi ned to one sex. It ignores men and boys’ situation and ...

 • 2014-08-06 Publikation

  Sida’s Multi-Bi Support 2013

  Portfolio Overview

  Sveriges strategi för multilateralt Utvecklingssamarbete (2007) har varit det främsta politiska dokument vägledande Svensk multilateralt stöd. Den Strategin anger att de globala utmaningarna behöver globala lösningar. En målsättning Sveriges multilaterala utvecklings samarbete är att göra en större effekt på bidragen till gemensamma utvecklingsmål såsom Millennium Utvecklingsmålen (MDG). 2013 beslutade ...

 • 2014-07-09 Publikation

  Metoder kring klimat- förändringar gynnar kustbefolkningen i Vietnam

  Klimatförändringen har en stor inverkan på Vietnam. Genom ett samarbete mellan den vietnamesiska organisationen Centre for Marinelife Conservation and Community Development (MCD) och Stockholms universitet identifieras och sprids lösningar som gör det möjligt för människor i utsatta kustområden att klara av effekterna av klimatförändringen. Publikationen finns även på engelska.

  Sida

 • 2014-07-09 Publikation

  Män inspirerar varandra till starkare papparoll

  I ett samarbete mellan sydafrikanska Sonke Gender Justice och svenska Män för Jämställdhet blir sydafrikanska och svenska pappor mer närvarande och delaktiga i sina barns liv. Långsiktigt ser de att det bidrar till ett mer jämlikt samhälle och minskat våld mot kvinnor.

  Sida

 • 2014-07-09 Publikation

  Djur- och växtliv ger ökat välstånd för befolkningen i naturreservaten

  Världsnaturfonden WWF Namibia och den svenska researrangören Jambo Tours samarbetar för att skapa inkomster till lokalbefolkningen genom ökad turism till de namibiska naturreservaten. Samarbetet förväntas skydda djur- och växtlivet, genera inkomster lokalt och bidra till miljövänliga investeringar som solenergi. Hilga Gawases berättar att man nu upplever ett ökat välstånd tack vare de arbetstillfällen ...

  Sida

 • 2014-07-09 Publikation

  Utveckling av kvicksilverkontroll i Kina

  Kina står för cirka hälften av världens årskonsumtion av kvicksilver och över 30 procent av världens kvicksilverutsläpp. Därmed blir landet en viktig aktör i det globala arbetet med kvicksilverkontroll. Tillsammans med kinesiska Miljöministeriet samarbetar Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen för att minska Kinas användning och utsläpp av kvicksilver. Publikationen finns även på engelska.

 • 2014-07-09 Publikation

  Palu och Borås gör avfall värdefullt

  I ett samarbetsprojekt mellan städerna Borås i Sverige och Palu på ön Sulawesi i Indonesien förvandlas avfall till viktiga resurser. Människorna som bor och arbetar på Palus soptipp ges också möjlighet till ett bättre liv. Publikationen finns även på engelska.

  Sida

Visar 61 av 70 av totalt 131