Januari 2013

 • 2013-01-22 Publikation

  International Training Programmes 2013 (ITP)

  Presentationer av Sidas internationella utbildningsprogram som erbjuds 2013 med information om hur man ansöker och kontaktuppgifter till program Organisatörer. Syftet är att bidra till kapacitetsutveckling och processer förändring i partnerländerna och andra utvecklingsländer genom erbjuda nyckelpersoner utbildningsprogram inom ämnesområden prioriteras i det svenska utvecklingssamarbetet, där svenskt ...

 • 2013-01-31 Publikation

  A Swedish Eastern Europe Regional Strategy – A Strategic Review - Final Report

  Denna strategiska översyn är en ingång till ett svenskt Östeuropa Regional strategi 2014-2020, som kommer att ersätta fyra bilaterala strategier. Målen för Sveriges reformering samarbete med länderna i Östeuropa är stärkt demokrati, precis och hållbar utveckling och tillnärmning till EU och europeiska värderingar. Den granskning rekommenderar två skikt strategi, omfattar regionala och bilaterala insatser. ...

  Krister Eduards