Februari 2013

 • 2013-02-28 Publikation

  Evaluation of Femina Health Information Project (HIP) Strategic Plan 2006-2012 - Final Report

  Denna utvärdering av Femina Health Information Project strategiska plan 2006-2011 beställdes av ambassaden Sverige i Tanzania. Utvärderingen ger en bedömning av prestationer mot mål och resultat. Den identifierar faktorer bakom framgångarna samt luckor, utmaningar och möjligheter som observerats i samband med genomförandet av den nuvarande strategiska planen. Femina, en multimedialt civilt samhället ...

  Sanne Chipeta , Lotta Adelstål , Kato Damian , Ian Christoplos , Jessica Rothman

 • 2013-02-27 Publikation

  Evaluation of the Barbro Johansson Model Girls' Secondary School in Tanzania - Final Report

  Sida har beställt denna utvärdering i slutet av sitt långsiktiga stöd som omfattar mer än 10 år, till Barbro Johansson Skolan i Tanzania. Sida har varit den största givaren av skolan, ger stöd till driftskostnader, byggandet av den byggnader och genomförandet av sin infrastruktur masterplan. Skolan har nått stora framsteg mot sina ursprungliga mål att tillhandahålla högkvalitativ utbildning för flickor. ...

  Ali Dastgeer , Suleman Sumra , Ian Christoplos , Jessica Rothman

 • 2013-02-25 Publikation

  Sidas årsredovisning 2012

  I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av utvecklingssamarbetet och myndighetens övriga verksamhet.

 • 2013-02-18 Publikation

  Tool: Integrating Women's Economic Empowerment into M4P Approaches

  Att få marknaderna att fungera för de fattiga (M4P): är en ekonomisk utveckling strategi fokuserat på att göra marknadssystem arbeta mer effektivt, hållbart och fördelaktigt för de fattiga som ett sätt att minska fattigdom för ett stort antal kvinnor och män. Det är en flexibel ram som används för att hjälpa tänka igenom komplexa ekonomiska och sociala frågor och underlätta lokalt ägda lösningar där ...