Collaboration with the private sector

Description:
Sidas samarbete med den privata sektorn engagerar företagens aktörer i den globala utvecklingen. Genom partnerskap, är målet att utnyttja bidraget av den privata sektorn till global fattigdomsbekämpning och att främja inkluderande och hållbara affärsmodeller att ge personer som lever i fattigdom att förbättra deras livskvalitet.

PDF image