April 2013

 • 2013-04-30 Publikation

  Examples - Drivers of Change

  Majoriteten av arbetarna i kläd industrin i utvecklingsländerna är unga kvinnor - migrerande arbetstagare som har flyttat från landsbygden för att arbeta i fabrikerna. Lågavlönade kvinnliga fabriksarbetare lider ofta av anemi, dålig hygien och andra hälsoproblem på grund av mycket låg utbildningsnivå. Genom utbildning program HERproject, dem förses med information om hur man förbättra deras ...

 • 2013-04-30 Publikation

  Collaboration with the private sector

  Sidas samarbete med den privata sektorn engagerar företagens aktörer i den globala utvecklingen. Genom partnerskap, är målet att utnyttja bidraget av den privata sektorn till global fattigdomsbekämpning och att främja inkluderande och hållbara affärsmodeller att ge personer som lever i fattigdom att förbättra deras livskvalitet.

 • 2013-04-30 Publikation

  Guidelines - Challenge Funds

  Syftet med denna note är att uppmuntra svenska ambassader och olika avdelningar inom Sida att förstå och överväga användningen av challenge funds (CF) som en metod för att uppnå utvecklingsresultat.

 • 2013-04-30

  Challenge Funds

  Description: Collaboration with the private sector / För att uppmuntra den privata sektorernas bidrag till utveckling och fattigdom lindring, Challenge Funds inbjuder företag att konkurrera om stöd för bra idéer på samma sätt som forskare får söka medel från en forskningsstiftelse. Projektförslag mäts mot varandra i en utvärderingsprocess baserat ...

 • 2013-04-30 Publikation

  The Africa Enterprise Challenge Fund

  The Africa Enterprise Challenge Fund (AECF) stöder lönsamma sätt att höja inkomsterna på landsbygden, genom utvecklingsmarknader för produkter och tjänster som möter behoven hos människor som bor på landsbygden i Sub- Sahara Africa. Sidas stöd till AECF riktar på jordbrukets livsmedelsindustri.

 • 2013-04-09 Publikation

  Sida Alumni Aktuell information om globala utvecklingsfrågor och bistånd direkt till ditt klassrum, konferensrum eller föreningslokal!

  Aktuell information om globala utvecklingsfrågor och bistånd direkt till ditt klassrum, konferensrum eller föreningslokal!

 • 2013-04-04 Publikation

  Review of Swedish Support to the World Customs Organization (WCO) Capacity Building, 2008-2012 - Final Report

  I denna rapport utvärderas det svenska biståndet sedan 2008/10 till tre World (WCO) projekt i Afrika söder om Sahara Afrika och ett projekt att bekämpa handeln med utrotningshotade djur. De Sida-finansierade tull reformprojekt var bland WCO: s första stora kapacitetsuppbyggnad strävanden, och många lärdomar har har lärt sig. Översynen inkluderar att medan södra och östra Afrika projekten framskrider ...

  Andrea Spear , Pierre Fruhling , Sten Ström , Ian Christoplos , Jessica Rothman

 • 2013-04-01 Publikation

  Freedom of expression and Information Communication Technology (ICT)

  Per Sevastik

 • 2013-04-18 Publikation

  Review of the Results of Sweden’s Development Cooperation Strategy in Georgia - Final Report

  Denna granskning av Sveriges samarbetsstrategi med Georgien 2010 - 2013 genomfördes i början av 2013, på uppdrag av Sveriges ambassad i Georgien. Granskningen konstaterar att övergripande, den svenska strategin perspektiv-mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet, miljö samt marknadsutveckling-fortsätter att vara mycket relevanta för Georgien. Flytta jämställdhet agenda framåt i Georgia, både ...

  Vera Devine , Jessica Rothman , Ian Christoplos