Sidas publikationer 2013

 • 2013-11-29 Publikation

  Sida’s Portfolio within Health 2012

  Portfolio Overview

  Hälso Portföljen utgör 10% av Sidas totala utbetalningar. De flesta av de hälso utvecklingsarbete är inriktad på att uppnå millenniemål 4 att minska barnadödligheten och 5 för att förbättra mödravård. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och land / region under 2012.

 • 2013-11-29 Publikation

  Sida’s Portfolio within Market Development 2012

  Portfolio Overview

  Det behövs ekonomiska tillväxten för att minska fattigdomen. Men tillväxt i sig är inte tillräckligt, ekonomisk utveckling måste gynna de fattiga. Sida främjar marknadsutveckling genom stöd till den privata sektorns utveckling, Handel och finansiella system. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och land / region under 2012.

 • 2013-11-29 Publikation

  Sida’s Portfolio within Education 2012

  Portfolio Overview

  Rätten till utbildning är erkänd som en universell mänsklig rättighet. Det primära målet för Sidas undervisningssektorn utvecklingssamarbetet är att främja rätten till utbildning av god kvalitet för alla, i linje med millenniemål Mål 2: Grundläggande utbildning, de MDG3 målet att avskaffa könsskillnader i primär och gymnasieutbildning, samt den internationellt överenskomna "Utbildning för alla" mål. ...

 • 2013-11-29 Publikation

  Sida’s Portfolio within Agriculture, Forestry, Fishery and Rural development 2012

  Portfolio Overview

  Fattigdom och hunger är nära sammankopplade. Det beräknas att 870 miljoner människor fortfarande lider av hunger och svält i världen. Att utrota extrem hunger och fattigdom är millenniemål nr 1 och en hög prioritet på både internationella och svenska agendan utvecklingen. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och land / region under 2012.

 • 2013-11-29 Publikation

  Sida’s Portfolio within Energy 2012

  Portfolio Overview

  Idag 1,4 miljarder människor lever utan tillgång till modern energi. I Afrika mer än en halv miljard människor, eller en tredjedel av hushåll, saknar tillgång till elektricitet. Många av millennieutvecklingsmålen inte kan uppnås utan förbättrad tillgång till energitjänster för grundläggande mänskliga behov, ekonomisk tillväxt, inkomstgenererande aktiviteter och de grundläggande sociala tjänster. Denna ...

 • 2013-11-29 Publikation

  Sida’s Portfolio within Gender Equality 2012

  Portfolio Overview

  Jämställdhet är en mänsklig rättighet och en förutsättning för en långsiktig demokratisk utveckling, samt för rättvis och hållbar ekonomisk tillväxt. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och makt att forma sina egna liv, bidra till och påverka våra samhällen. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till jämställdhet under 2012 med ett särskilt ...

 • 2013-11-29 Publikation

  Sida’s Portfolio within Environment and Climate Change 2012

  Portfolio Overview

  Miljö och klimatförändringar är en viktig aspekt av den övergripande ramen för hållbar utveckling. Hållbar användning av naturresurser och miljöhänsyn är grundläggande för att skapa förutsättningar för effektiv fattigdomsbekämpning i partnerländerna. Miljö är i första hand en övergripande fråga som är behandlas i alla sektorer där Sida bedriver verksamhet samt en av tre tematiska prioriteringar för ...

 • 2013-11-29 Publikation

  Sida’s Portfolio within Democracy, Human Rights and Public Administration in 2012

  Portfolio Overview

  Demokrati och mänskliga rättigheter är en av de tre tematiska prioriteringar i det svenska utvecklingssamarbetet som samt en sektor. Sidas arbete inom området styrs av The Policy för demokratisk utveckling och mänskliga Rättigheter i svenskt utvecklingssamarbete, 2010-2014. Denna översikt visar Sidas utbetalningar till sektorn dividerat med undersektorer och landkategorier under 2012.

 • 2013-10-31 Publikation

  Human rights for persons with disabilities; an evaluation of the work plan - Final Report

  Under 2009 antog Sida en arbetsplan för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom en skrivelse av anslag för 2009. Den uppgift enligt skrivelsen av anslag var för Sida att presentera "en plan som anger hur organisationen avser att garantera att efterlevnaden av mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder är införlivad med sidas interna arbete och bilaterala utveckling ...

  Ulrika Ribohn

 • 2013-10-23 Publikation

  Study: How to Define and Measure Value for Money in the Humanitarian Sector - Final Report

  Denna provningsjämförelse syftade till att stödja pågående bilaterala dialog genom att förbättra Sidas förståelse av hur ICRC bedömer kvalitet och kostnadseffektivitet i sin verksamhet samtidigt, på samma gång, att hjälpa till att avancera i Hjälpuppdrag resultat-baserade agenda. Sida såg också denna studie som en bra utgångspunkt för att förbättra deras förståelse av hur värdet för pengar (VFM) begrepp ...

  Jock Baker , Ester Dross , Valsa Shah , Riccardo Polastro

Visar 51 av 60 av totalt 117