Sidas publikationer 2013

 • 2013-12-05 Publikation

  Risk reduction and resilience

  Vatten är en resurs avgörande för överlevnad och samhällets funktion. Men vatten kan också vara en fara. För mycket eller för lite vatten kan orsaka översvämningar, torka, erosion, sprider sjukdomar och förstör infrastruktur. Återkommande vattenrelaterade katastrofer utgör stora hinder för att uppnå mänsklig säkerhet och hållbar socioekonomisk utveckling. Katastrofriskreducering, klimatanpassning och ...

 • 2013-12-05 Publikation

  Governance

  Världens vattenkris är i grunden en kris av makt. Förbättrad styrning är en viktig komponent för att uppnå en hållbar, effektiv och rättvis vatten och sanitet, och är som sådan en prioritet för Sida.

 • 2013-12-05 Publikation

  Water supply and management of wastewater

  Sverige erkänner de mänskliga rättigheterna till vatten och sanitet och stöder tillhandahållande av vatten-och avloppstjänster i många länder över hela världen. Sida är medveten om att tekniskt lämpliga och prisvärda lösningar är nödvändiga, men inte tillräckliga. Det är viktigt att tekniken åtföljs av institutionella, administrativa och ekonomiska reformer. Sidas stöd syftar till att främja reformer ...

 • 2013-12-04 Publikation

  Review of the Swedish civil society support in Liberia

  Detta är en översyn av det svenska folkrörelsebiståndet i Liberia. Sverige har idag fyra internationella partnerorganisationer, Kvinna till Kvinna, Search for Common Ground, Nationella demokratiska institutet för internationella frågor och Mercy Corps. Deras fokus på kapacitetsuppbyggnad av liberianska samarbetspartners bedöms vara relevanta för den svenska politiken och den liberianska utvecklingsstrategin. ...

  Annica Holmberg , Varney A. Yengbeh , Jr. With Ian Christoplos , Jessica Rothman

 • 2013-12-03 Publikation

  Increased rights for LGBT persons through the development of an LGBT organization

  För några år sedan var homosexualitet vara en sjukdom i Vietnam och många människor tvingades dölja sin sexualitet av rädsla för utfrysning eller förlora sitt jobb. Tack vare samarbete mellan den vietnamesiska organisationen iSEE och den svenska RFSU, Vietnam har utvecklat en stark hbt-rörelsen och den samkönade äktenskap lag nu granskas av nationalförsamlingen.

 • 2013-12-03 Publikation

  Developing the furniture sector by offering education, technical equipment, HR training and a partner network

  När 31-åriga Ahmed Mungalee från Sydafrika blev pappa tre år sedan, ville han inget hellre än att ge sin dotter ett bättre liv. I dag, han äger sin egen fabrik, har fyra anställda och håller på att lansera sin egen linje av möbler. Allt tack vare Furntech, en yrkesutbildning anläggning i träindustrin, i samarbete med Svenska Tibro Training Centre.

 • 2013-12-03 Publikation

  Increase the effectiveness and professionalism of NBC as a public service broadcaster

  En objektiv och oberoende public service företag som granskar den politiska makt och utbildar samhället är en förutsättning för Namibia för att utvecklas till ett demokratiskt samhälle. Därför, ett utbyte mellan den svenska Radio (SR) och den namibiska Broadcasting Corporation (NBC) inleddes ett samarbete det har också lett till nya idéer för den svenska Radioteatern.

 • 2013-12-03 Publikation

  Research on climate change and health using eHealth as a tool

  I januari 2013, den indonesiska huvudstaden Jakarta drabbades värst översvämningar i ett decennium. 50.000 människor evakuerades och omkring 20 människor dog. Eftersom klimatförändringarna kommer att leda till ännu mer extrem väder i framtiden, syftar en Svensk-Indonesiska samarbete till höja medicinsk beredskap genom e-hälsovård.

 • 2013-12-03 Publikation

  Building technical, administrative and institutional capacities of environmental regulators

  Eftersom den indiska ekonomin växer snabbt, en av landets mest akuta utmaningar är hur man ska hantera den växande industrins skadlig inverkan på miljön. Ett samarbete mellan det svenska Naturvårdsverket och Indiska Centrum för vetenskap och miljö kommer att leda till genomförandet av nya miljölagar, vilket gynnar alla inblandade parter.

 • 2013-12-03 Publikation

  Improving maternal health through the Internet (a PDC Planning Grant)

  Enligt Unicef​​, 50 procent av alla barn som dör innan fem års ålder skulle överleva om hälso-och sjukvården och den nya föräldrar hade bättre kunskap. Ett svenskt-kinesiskt samarbete har gått samman för att skapa en online sjukvård guide för gravida kvinnor och småbarnsföräldrar i Kina.

Visar 21 av 30 av totalt 117