Innovations Against Poverty - Collaboration with the private sector

Author:
Sida
Description:
Innovationer mot fattigdom utmanar den privata sektorn att utveckla produkter, tjänster och affärsmodeller som kan bidra till fattigdom reduktion och kampen mot klimatförändringarna.

PDF image