Interim Evaluation of Support to the Church of Sweden's Community Based Psychosocial Support in Humanitarian Assistance 2006-2011 - Final Report

Series:
Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)
Number:
2012:1
Authors:
Sue Enfield , Linda Forsberg
Description:
Denna rapport sammanfattar en oberoende summerande utvärdering av Svenska kyrkans (här kallad Church of Sweden eller CoS) Community Based Psychosocial (CBPS) program. Utvärderingen gäller perioden 2010-2012 med Sida finansiering om 8,1 miljoner kronor och sker på Sidas begäran.

PDF image