Maj 2012

 • 2012-05-16 Publikation

  Environmental and Climate Change Indicators

 • 2012-05-16 Publikation

  Sudan Södra Sudan bygger sin framtid

  Sverige ger ett omfattande bistånd till Sudans hårt drabbade befolkning. Miljoner internflyktingar, inte minst i Darfur, får ett stort humanitärt stöd. I södra Sudan, där relativ fred råder, arbetar Sverige idag med att stödja en fredlig utveckling och framväxten av en fungerande demokratisk stat. Kvinnors lika rättigheter och möjligheter är prioriterade.

 • 2012-05-16 Publikation

  Evaluation of the Exchange and Technical Assistance between the Swedish Police and the National Police in Nicaragua

  Den nicaraguanska polisen är känd för sin professionalism och organisationsnivå och åtnjuter respekt och förtroende bland befolkningen. Modellen för deras polisarbete, Proaktiv närpolisverksamheten Model (PCP), kännetecknas av ett förebyggande, proaktivt och gemenskap synsätt. Sveriges och Nicaraguas nationella polis har samarbetat för att stärka och förbättra den nicaraguanska polisens modell genom ...

  Viola Boelscher , Clotilde Gouley , Annina Mattsson

 • 2012-05-15 Publikation

  Strengthening local community capacities

  Success Story

  Kenya har varit hem för ett stort antal somaliska flyktingar i nästan två decennier. De viktigaste flyktinglägret är i Dadaab nära Kenya / Somalia gränsen. De tre lägren - IFO, Dagahaley och Hagadera - har varit i drift sedan 1995 och har en sammanlagd befolkning på cirka 260,4431. Det hade varit en begränsad grad av strukturerad lägret ledning i Dadaab sedan 1995. Under 2007, FN: s flyktingkommissariat ...

 • 2012-05-15 Publikation

  Healthcare Transition

  Success Story

  Läkare Utan Gränser i Schweiz har gett akutsjukvård i nordöstra Kongo sedan 2001. År 2003 blossade en intensiv konflikt mellan olika rebellgrupper upp över Ituri District. Tillgång till Bunia General Hospital hindrades av etniska divisioner och otrygghet. Läkare Utan Gränser, med Sida humanitärt bistånd inrättade Bon Marché-sjukhus i ett skyddat område av Bunia för att möta det ökade vårdbehovet, vilket ...

 • 2012-05-15 Publikation

  Emergency Response

  Success Story

  UNICEF har ansvarat för befolkningsomflyttningar och naturkatastrofer i östra Demokratiska republiken Kongo i över ett decennium. Östra Kongo är ökänt för sina chockerande nivåer av sexuellt våld, stora befolkningsförflyttningar och cykliska epidemier av smittsamma sjukdomar. Det är ett område som fortfarande är i krig, trots regionala försoningsinsatser, med pågående strider mellan den kongolesiska ...

 • 2012-05-15 Publikation

  Rubble clearance and demolition in West Sumatera

  Den 30 september 2009 inträffade en jordbävning som mätte 7,6 på Richterskalan West Sumatera kl 17:16 lokal tid. Epicentrum var 45 km väst-nordväst om hamnstaden Padang. Ett andra skalvet som mätte 6,2, inträffade 22 minuter senare. Detta följdes av ett tredje skalv på 6,8 som kom tidigt påföljande morgon i ett inre område, 225 km sydost om Padang. Padang Pariaman District har drabbats hårdast av jordbävningar ...

 • 2012-05-15 Publikation

  A Guide to Equal Access to Justice Programmes

 • 2012-05-11 Publikation

  Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts Synthesis 2002-2009

  I denna rapport presenteras resultat, slutsatser, lärdomar och rekommendationer för en gemensam extern antikorruptionsutvärdering. Utvärderingen gjordes på uppdrag av sex myndigheter: Asiatiska utvecklingsbanken (ADB), den danska Danish International Development Assistance (Danida), den svenska myndigheten för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV), det svenska internationella ...

  Derek Poate , Charlotte Vaillant

 • 2012-05-11 Publikation

  Joint Evaluation of Support to Anti-Corruption Efforts Bangladesh Country Report

  Denna utvärdering handlar om stöd till antikorruptionsrelaterade program under perioden 2002-2010 av den asiatiska Development Bank (ADB), Danmark, Norge, Sverige och Storbritannien. Den har framställts efter dokumentation, intervjuer med intressenter vid givarnas högkvarter och i Dhaka samt vid ett fältbesök på Sirajganj-distriktet. Besöket i Bangladesh ägde rum i november 2009.

  Derek Poate , Charlotte Vaillant , Imran Ahmed , Deborah Mansfield , Mozammel Hoque , Zarina Rahman Khan

Visar 1 av 10 av totalt 23