Support to Internally Displaced Persons: Learning from Evaluation. Synthesis Report of a Joint Evaluation Programme - Summary Version

Publication
Author:
John Borton, Margie Buchanan-Smith, Ralf Otto
Series:
Serier – Joint EvaluationDescription:
Joint Evaluation 2005:2 / I maj 2003 enades en grupp av företrädare för givarorganisationer om en gemensam utvärderingsprocess med fokus på temat stöd till internt fördrivna personer (internflyktingar). Denna sammanfattande rapport är baserad på 17 rapporter om verksamhet i tio länder: Angola, Somalia, Indonesien, Kosovo, Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo (DRC), Colombia, Liberia, Eritrea och Sudan. Sju viktiga frågor identifierats: rättigheter för internflyktingar och skydd för "underskott", givarpolitik för internflyktingar, kategoriseringen av internflyktingar, behovsbedömning, samordning och svaret på samarbetet och när tar behovet av assistans slut? Dessa frågor diskuteras i detalj i denna rapport och rekommendationer om hur man hanterar dem presenteras. pages:41