Support to Internally Displaced Persons: Learning from Evaluation. Synthesis Report of a Joint Evaluation Programme

Publication
Author:
John Borton, Margie Buchanan Smith, Ralf Otto
Description:
Joint Evaluation 2005:1 / I maj 2003 enades en grupp företrädare för givarorganisationer om en gemensam utvärderingsprocess med fokus på temat stöd till internflyktingar. Denna sammanfattande rapport är baserad på 17 rapporter om verksamheter i tio länder: Angola, Somalia, Indonesien, Kosovo, Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo (DRC), Colombia, Liberia, Eritrea och Sudan. Sju viktiga frågor identifierats: rättigheter, internflyktingar och skydd "underskott", givare, politik för internflyktingar, kategoriseringen av internflyktingar, behovsbedömning, samordning och samarbetssvar, och när tar behov av assistans slut? Dessa frågor diskuteras i detalj i denna rapport och rekommendationer om hur man hanterar dem presenteras.pages:186