April 2012

 • 2012-04-13 Publikation

  Om svenskt bistånd och utvecklingssamarbete

  Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.

 • 2012-04-11 Publikation

  Mid-term review of Sida support to the Centre for Science and Environment (CSE), Delhi

  The overall objective of this midterm review of the Centre for Science and Environment (CSE) in Delhi has been to provide an assessment of CSE’s performance and impact with respect to the long-term bilateral funding by Sida and Sida regional project funding. CSE is a unique public interest organisation that has delivered a significant public good and continues to do so. Its goal is to make a significant ...

  Adam Pain , Indevelop AB

 • 2012-04-20 Publikation

  Development loans and guarantees

  Sverige har lanserat ett nytt instrument för obunden och flexibel finansiering - Utveckling lån och garantier. Detta kommer att bidra till att minska fattigdomen i de utvecklingsländer som är i behov av investeringar i områden såsom infrastruktur, miljö och klimat. Detta är också goda nyheter för utveckling av lokala finansiella marknader.

 • 2012-04-20 Publikation

  It is About Change, a Green Change

  Sida arbetar på uppdrag av den svenska riksdagen och regeringen för att minska fattigdomen i världen, ett uppdrag som kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete hjälper Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin egen utveckling men Sida skjuter till resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Detta ökar världens välstånd.

  Anja Eriksson

 • 2012-04-25 Publikation

  Sida’s anti-corruption work

  Anti-korruptionsarbetet på Sida har hög prioritet och har fått ökad betydelse de senaste åren. I alla delar av världen påverkas människors vardag av korruption. Mest drabbas de fattiga. Korruption försvagar tilliten i ett samhälle och riskerar därmed att urholka demokratin, i allra värsta fall kan hela samhällsbygget eroderas. Korruption är ett allvarligt hot mot en rättvis och inkluderande tillväxt ...

 • 2012-04-30 Publikation

  Active Methods – A Handbook for Facilitating Learning

  The goal of development cooperation is “to contribute to an environment supportive of poor people’s own efforts to improve their quality of life”. In pedagogy for development cooperation, change itself and development have to be the goals – so that the competence that is developed has consequences and leads to results.

  Sanna Ingelstam-Duregård

 • 1
 • 2(current)

Visar 11 av 16 av totalt 16