Sidas publikationer 2012

 • 2012-04-26

  Support to Internally Displaced Persons: Learning from Evaluation. Synthesis Report of a Joint Evaluation Programme

  Author: John Borton, Margie Buchanan Smith, Ralf Otto Description: Joint Evaluation 2005:1 / I maj 2003 enades en grupp företrädare för givarorganisationer om en gemensam utvärderingsprocess med fokus på temat stöd till internflyktingar. Denna sammanfattande rapport är baserad på 17 rapporter om verksamheter i tio länder: Angola, Somalia, ...

 • 2012-04-25 Publikation

  Sidas anti-korruptions arbete

  Anti-korruptionsarbetet på Sida har hög prioritet och har fått ökad betydelse de senaste åren. I alla delar av världen påverkas människors vardag av korruption. Mest drabbas de fattiga. Korruption försvagar tilliten i ett samhälle och riskerar därmed att urholka demokratin, i allra värsta fall kan hela samhällsbygget eroderas. Korruption är ett allvarligt hot mot en rättvis och inkluderande tillväxt ...

 • 2012-04-24 Publikation

  What will You Do Now, Sweden?

  Lloyd Timberlake

 • 2012-04-24 Publikation

  Sida Partnership forum - Seminarier, workshops och arenor 2011

  Kurskatalog för Sida Partnership Forum 2011

 • 2012-04-25 Publikation

  Resultatbilaga till Sidas Årsredovisning 2011

 • 2012-04-25

  Sidas årsredovisning 2011

  Description: I Årsredovisningen redogör Sida för verksamheten under det gångna året. Redovisningen följer de uppdrag vi har att utföra enligt instruktionen för myndigheten samt de uppgifter som ålagts oss enligt regleringsbrevet. Av Årsredovisningen framgår hur mycket som utbetalats till olika länder och verksamheter samt en beskrivning av ...

 • 2012-04-18 Publikation

  Links between Relief, Rehabilitation and Development in the Tsunami Response

  The overall objective of this evaluation is to find out how operations and roles of the various actors were governed by ideas and practices regarding the linking of relief,rehabilitation and development (LRRD),and to assess what consequences those ideas, practices and subsequent actions have had or may in future have for the affected population. This evaluation lookst how affected populations in Aceh ...

  Ian Christoplos

 • 2012-04-13 Publikation

  Om svenskt bistånd och utvecklingssamarbete

  Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.

 • 2012-04-11 Publikation

  Mid-term review of Sida support to the Centre for Science and Environment (CSE), Delhi

  The overall objective of this midterm review of the Centre for Science and Environment (CSE) in Delhi has been to provide an assessment of CSE’s performance and impact with respect to the long-term bilateral funding by Sida and Sida regional project funding. CSE is a unique public interest organisation that has delivered a significant public good and continues to do so. Its goal is to make a significant ...

  Adam Pain , Indevelop AB

 • 2012-04-20 Publikation

  Development loans and guarantees

  Sverige har lanserat ett nytt instrument för obunden och flexibel finansiering - Utveckling lån och garantier. Detta kommer att bidra till att minska fattigdomen i de utvecklingsländer som är i behov av investeringar i områden såsom infrastruktur, miljö och klimat. Detta är också goda nyheter för utveckling av lokala finansiella marknader.

Visar 91 av 100 av totalt 120