Sidas publikationer 2011

 • 2011-12-20 Publikation

  Sida's Portfolio within Multilateral coordination

  Portfolio Overview

  The Sida portfolio for multilateral organisations in 2010 gives an overview of the prioritised sectors that Sweden is supporting. Furthermore, it gives an overview of our main cooperating partners at global, regional and national level, as well as information about our spending in the sector in different geographical regions of the world.

 • 2011-12-20 Publikation

  Sida's Portfolio within Multilateral coordination

  Portfolio Overview

  The Sida portfolio for multilateral organisations in 2010 gives an overview of the prioritised sectors that Sweden is supporting. Furthermore, it gives an overview of our main cooperating partners at global, regional and national level, as well as information about our spending in the sector in different geographical regions of the world.

 • 2011-12-20 Publikation

  Sida's Portfolio within Multilateral coordination

  Portfolio Overview

  The Sida portfolio for multilateral organisations in 2010 gives an overview of the prioritised sectors that Sweden is supporting. Furthermore, it gives an overview of our main cooperating partners at global, regional and national level, as well as information about our spending in the sector in different geographical regions of the world.

 • 2011-12-20 Publikation

  Sida's Portfolio within Multilateral coordination

  Portfolio Overview

  The Sida portfolio for multilateral organisations in 2010 gives an overview of the prioritised sectors that Sweden is supporting. Furthermore, it gives an overview of our main cooperating partners at global, regional and national level, as well as information about our spending in the sector in different geographical regions of the world.

 • 2011-12-20 Publikation

  Sida's Portfolio within Multilateral coordination

  The Sida portfolio for multilateral organisations in 2010 gives an overview of the prioritised sectors that Sweden is supporting. Furthermore, it gives an overview of our main cooperating partners at global, regional and national level, as well as information about our spending in the sector in different geographical regions of the world.

 • 2011-12-20 Publikation

  Sida's Portfolio within Multilateral coordination

  The Sida portfolio for multilateral organisations in 2010 gives an overview of the prioritised sectors that Sweden is supporting. Furthermore, it gives an overview of our main cooperating partners at global, regional and national level, as well as information about our spending in the sector in different geographical regions of the world.

 • 2011-12-20 Publikation

  Sida's Portfolio within Multilateral coordination

  The Sida portfolio for multilateral organisations in 2010 gives an overview of the prioritised sectors that Sweden is supporting. Furthermore, it gives an overview of our main cooperating partners at global, regional and national level, as well as information about our spending in the sector in different geographical regions of the world.

 • 2011-12-20 Publikation

  Sida's Portfolio within Multilateral coordination

  The Sida portfolio for multilateral organisations in 2010 gives an overview of the prioritised sectors that Sweden is supporting. Furthermore, it gives an overview of our main cooperating partners at global, regional and national level, as well as information about our spending in the sector in different geographical regions of the world.

 • 2011-12-20 Publikation

  Sida's Portfolio within Multilateral coordination

  The Sida portfolio for multilateral organisations in 2010 gives an overview of the prioritised sectors that Sweden is supporting. Furthermore, it gives an overview of our main cooperating partners at global, regional and national level, as well as information about our spending in the sector in different geographical regions of the world.

 • 2011-11-16 Publikation

  Internationella utbildningsprogram (ITP)

  De internationella utbildningsprogrammen (ITP) är Sidas huvudsakliga metod för kapacitetsutveckling. Målet är att enskilda individer som representerar organisationer i våra samarbetsländer ska erhålla god kompetens och hög kapacitet för att driva förändringsprocesser för mer effektiv fattigdomsminskning. Utbildningsprogrammen speglar svenska biståndspolitiska mål och svenska komparativa fördelar. Genom ...

Visar 21 av 30 av totalt 75