Sida's guidelines for Media Development

Author:
Andrew Puddephatt
Description:
Sidas riktlinjer för medieutveckling. Skriften är kopplad till policyn för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter inom svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014 - Förändring för frihet.

PDF image