September 2010

 • 2010-09-24 Publikation

  Long Term Development Cooperation between Vietnam and Sweden

  Swedish development cooperation with Vietnam dates back to the end of the 1960s. Sida has decided to conduct an evaluation study of its development cooperation with Vietnam with the aim to provide insights into the results and lessons learned from decades of development cooperation. The study also aims to contribute to a broader understanding of where and why Swedish development cooperation has been ...

  Julie Thaarup , Søren Villadsen

 • 2010-09-17 Publikation

  Long Term Development Cooperation between Laos and Sweden

  Swedish development cooperation with Laos dates back to the end of the 1970s. Sida has decided to conduct an evaluation study of its development cooperation with Laos with the aim to provide insights into the results and lessons learned from decades of development cooperation. The study also aims to contribute to a broader understanding of where and why Swedish development cooperation has been successful ...

  Per Kirkemann , Julie Thaarup , Søren Villadsen

 • 2010-09-17 Publikation

  Long Term Development Cooperation between Sri Lanka and Sweden

  Swedish development cooperation with Sri Lanka dates back to the end of the 1950s. Sida has decided to conduct an evaluation study of its development cooperation with Sri Lanka with the aim to provide insights into the results and lessons learned from decades of development cooperation. The study also aims to contribute to a broader understanding of where and why Swedish development cooperation has ...

  Per Kirkemann , Julie Thaarup

 • 2010-09-27 Publikation

  Sida's guidelines for Media Development

  Sidas riktlinjer för medieutveckling. Skriften är kopplad till policyn för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter inom svenskt utvecklingssamarbete 2010-2014 - Förändring för frihet.

  Andrew Puddephatt