Religionens roll i utvecklingssamarbetet

Publication
Author:
Nils Nordung
Description:
Religionens betydelse ser ut att öka i världen i stort. Trosbaserade organisationer har spelat och spelar en viktig roll i utvecklingsarbetet både i Sverige och internationellt. För att utforska religionens roll i utvecklingssamarbetet genomförde Svenska Kyrkan, Svenska missionsrådet, Diakonia och PMU InterLife ett internationellt seminarium våren 2009 som dokumenterades av Sida Partnership Forum.pages:44