Evaluation of Sida’s Humanitarian Assistance

Case Study Report Kenya

Series:
UTV Working Paper
Number:
2010:16
Authors:
Tasneem Mowjee , Hannah Sweeney
Description:
Denna fallstudie framställdes som en del av utvärderingen av Sidas humanitära bistånd (2010:4). Den fokuserar på att bedöma Sidas finansiering och arbete i Kenya och försök att dra lärdom av detta för att informera framtida humanitära strategi och programmering.

PDF image