December 2010

 • 2010-12-01 Publikation

  Evaluation of Sida’s Humanitarian Assistance

  Denna fallstudie framställdes som en del av utvärderingen av Sidas humanitära bistånd (2010:4). Den fokuserar på att bedöma Sidas finansiering och arbete i Indonesien och försök att dra lärdom av detta för att informera framtida humanitära strategin och programmering.

  Tasneem Mowjee , Jane Keylock

 • 2010-12-01 Publikation

  Evaluation of Sida’s Humanitarian Assistance

  Denna fallstudie framställdes som en del av utvärderingen av Sidas humanitära bistånd (2010:4). Den fokuserar på att bedöma Sidas finansiering och arbete i Kenya och försök att dra lärdom av detta för att informera framtida humanitära strategi och programmering.

  Tasneem Mowjee , Hannah Sweeney

 • 2010-12-01 Publikation

  Evaluation of Sida's Humanitarian Assistance

  Sida has channelled its humanitarian aid to Somalia either bilaterally or through the Humanitarian Response Fund (HRF) which was converted into a Common Humanitarian Fund (CHF) in June 2010. As of June 2010, Sida’s funding through these channels was about one-third of the level of its funding in 2009 but it may provide additional funding later in the year, as it did in 2009. The reduction in Sida’s ...

  Tasneem Mowjee , Hannah Sweeney