Sidas publikationer 2010

 • 2010-12-01 Publikation

  Evaluation of Sida’s Humanitarian Assistance

  Denna fallstudie framställdes som en del av utvärderingen av Sidas humanitära bistånd (2010:4). Den fokuserar på att bedöma Sidas finansiering och arbete i Indonesien och försök att dra lärdom av detta för att informera framtida humanitära strategin och programmering.

 • 2010-12-01 Publikation

  Evaluation of Sida’s Humanitarian Assistance

  Denna fallstudie framställdes som en del av utvärderingen av Sidas humanitära bistånd (2010:4). Den fokuserar på att bedöma Sidas finansiering och arbete i Kenya och försök att dra lärdom av detta för att informera framtida humanitära strategi och programmering.

 • 2010-12-01 Publikation

  Evaluation of Sida's Humanitarian Assistance

  Sida has channelled its humanitarian aid to Somalia either bilaterally or through the Humanitarian Response Fund (HRF) which was converted into a Common Humanitarian Fund (CHF) in June 2010. As of June 2010, Sida’s funding through these channels was about one-third of the level of its funding in 2009 but it may provide additional funding later in the year, as it did in 2009. The reduction in Sida’s ...

 • 2010-11-27 Publikation

  The Rights of Children and Young People

  In the countries reached by Swedish development cooperation, children and young people make up the majority of the population. They have diverse backgrounds and face different challenges. Yet across national boundaries, their capacity to participate in, and contribute to, development is often overlooked. Inadequate attention is also given to protecting children and young people from violence and abuse. ...

 • 2012-01-24 Publikation

  Public Financial Management for the Rights of Children and Young People: Conducting a Dialogue (part 4)

 • 2010-11-18

  Evaluation of Sida’s support to the Swedish Environmental Protection Agency’s co-operation with environmental authorities in the Western Balkan, 2005-2009

  Author: Åke Sahlin Series: Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review) Description: Sida Review 2010:18 / This review covers the Swedish EPA’s cooperation with environmental authorities in two countries in the Western Balkans; Albania and Serbia. The cooperation is stated to have been relevant in relation to the needs of the target ...

 • 2010-11-11 Publikation

  International Training Programmes 2011

  Presentation av Sidas utbud av ITP kurser, International Training Programme, 2011.

 • 2010-11-27 Publikation

  Indicators for Measuring Results on Gender Equality

  The Swedish Policy on Gender Equality and Women´s Rights and Role in Development (2010) underlines the importance of developing context- specific qualitative and quantitative indicators for the monitoring of work on gender equality. The purpose of this document is to provide a selection of potential indicators from which Sida country teams can choose in order to monitor results in gender equality work ...

 • 2010-11-01 Publikation

  Mapping and Review of Sida’s Assistance to Land Policy Reform, Land Administration and Land Governance

  Det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam går tillbaka till slutet av 1960-talet. Sida har beslutat att genomföra en utvärdering av sitt utvecklingssamarbete med Vietnam i syfte att ge insikter i de resultat och erfarenheter från decennier av utvecklingssamarbete. Studien syftar också till att bidra till en bredare förståelse för var och varför det svenska utvecklingssamarbetet har varit framgångsrik ...

 • 2010-11-18 Publikation

  Evaluation du Programme d’Appui à la Gouvernance Locale Démocratique au Mali: Rapport final

  Initié pour améliorer la gouvernance démocratique au niveau local, le programme dont la mise en œuvre a été assurée par 4 ONG internationales, a permis comme « un arc à plusieurs cordes » d’atteindre des résultats prometteurs en termes de gestion concertée des conflits liés aux ressources naturelles au niveau local, une participation accrue des femmes dans les instances de gestion des organisations ...

Visar 1 av 10 av totalt 121