Sida's Portfolio within Development Cooperation in Education and ICT4D

Sida's Portfolio within Development Cooperation in Education and ICT4D

Author:
Sida
Description:
Sidas stöd inom utvecklingsarbetet avseende utbildning samt informations- och kommunikationsteknologi (ICT4D) år 2008. Dessutom en kort beskrivning av Sidas tematiska fokusområden inom utbildningsområdet.

PDF image