Sidas publikationer 2009

 • 2009-12-07 Publikation

  Nära partnerskap utvecklar två städer - Göteborg och Nelson Mandela Bay

  Sverige och Sydafrika hade redan under kampen mot apartheid många förbindelser. I slutet av 1990-talet fördjupade två städer relationerna och började samarbeta långsiktigt med stöd från Sida. Idag har Göteborg och Nelson Mandela Bay ett livligt samarbete som bidrar till utvecklingen på många olika områden, i båda städerna.

  Annica Otter

 • 2009-12-07 Publikation

  Close partnership develops two cities - Gothenburg and Nelson Mandela Bay

  Sverige och Sydafrika hade redan under kampen mot apartheid många förbindelser. I slutet av 1990-talet fördjupade två städer relationerna och började samarbeta långsiktigt med stöd från Sida. Idag har Göteborg och Nelson Mandela Bay ett livligt samarbete som bidrar till utvecklingen på många olika områden, i båda städerna.

  Annica Otter

 • 2009-12-07 Publikation

  Samarbete förbättrar vården av sjuka barn i Vietnam och Sverige

  Universitetssjukhuset i Lund har startat ett sexårigt samarbete med ett barnsjukhus i norra Vietnam. Målet är att utveckla vården så att fler barn i området kan överleva svåra cancersjukdomar. Samtidigt får de svenska läkarna och sjuksköterskorna unik kunskap om ett annat lands barnsjukvård och forskning. För att utveckla samarbetet bistår Sida på plats i Hanoi med kontakter.

  Annica Otter

 • 2009-12-07 Publikation

  Cooperation improves care of sick children in Vietnam and Sweden

  Universitetssjukhuset i Lund har startat ett sexårigt samarbete med ett barnsjukhus i norra Vietnam. Målet är att utveckla vården så att fler barn i området kan överleva svåra cancersjukdomar. Samtidigt får de svenska läkarna och sjuksköterskorna unik kunskap om ett annat lands barnsjukvård och forskning. För att utveckla samarbetet bistår Sida på plats i Hanoi med kontakter.

  Annica Otter

 • 2009-12-07 Publikation

  Miljösamarbete i Indien ger jobb för svenska miljöteknikföretag

  Industriföretagen i Hyderabad, Indien, behöver kunskap och teknik för att rena avloppsvatten. Tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet ökar de sin kompetens och ser idag helhetslösningar på det orenade vatt net. Samarbetet har fått ett initialt stöd av Sida. Detta bidrar till att öppna dörren för svenska miljöteknikföretag som vill satsa på den indiska marknaden.

  Annica Otter

 • 2009-12-07 Publikation

  Environmental work in India provides jobs for Swedish environmental technology company

  Industriföretagen i Hyderabad, Indien, behöver kunskap och teknik för att rena avloppsvatten. Tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet ökar de sin kompetens och ser idag helhetslösningar på det orenade vatt net. Samarbetet har fått ett initialt stöd av Sida. Detta bidrar till att öppna dörren för svenska miljöteknikföretag som vill satsa på den indiska marknaden.

  Annica Otter

 • 2009-12-07 Publikation

  Demokratisamarbete gynnar Sveriges handelsutbyte med Vietnam

  Sveriges riksdag har under lång tid samarbetat med Vietnams nationalförsamling för att utveckla demokratin i landet. Det har resulterat i att parlamentet har en starkare ställning än tidigare, och att öppenheten mot allmänheten har ökat. Samarbetet har också indirekt stärkt Sveriges goda rykte i Vietnam, vilket bland annat gynnar handelsutbytet mellan länderna.

 • 2009-12-07 Publikation

  Democracy building cooperation benefits Swedish trade with Vietnam

  Sveriges riksdag har under lång tid samarbetat med Vietnams nationalförsamling för att utveckla demokratin i landet. Det har resulterat i att parlamentet har en starkare ställning än tidigare, och att öppenheten mot allmänheten har ökat. Samarbetet har också indirekt stärkt Sveriges goda rykte i Vietnam, vilket bland annat gynnar handelsutbytet mellan länderna.

 • 2009-12-07 Publikation

  Botswana satsar stort på landfrågorna

  Landfrågorna i Botswana har gett upphov till upprörda ärenden i Botswanas 12 Land Boards, så kalladelandnämnder. Orsaken är bland annat bristen på register som visar på vem som äger vad. Ett samarbete mellan the Ministry of Lands and Housing och svenska Lantmäteriet ska råda bot på problemen.

  Annica Otter , Ylva Sahlstrand

 • 2009-12-07 Publikation

  Botswana in major drive on land issues

  Landfrågorna i Botswana har gett upphov till upprörda ärenden i Botswanas 12 Land Boards, så kalladelandnämnder. Orsaken är bland annat bristen på register som visar på vem som äger vad. Ett samarbete mellan the Ministry of Lands and Housing och svenska Lantmäteriet ska råda bot på problemen.

  Annica Otter , Ylva Sahlstrand

Visar 1 av 10 av totalt 95