Guidance on Programme-Based Approaches

Authors:
Camilla Salomonsson , Janet Vähämäki , Anna Holmryd , Sven Olander , Hallgerd Dyrssen
Description:
Syftet med denna vägledning är att förklara vad ett programbaserat arbetssätt innebär. Pappret ska bidra till att öka andelen programansatser i Sidas insatser och att förbättra kvaliten i programansatserna för att uppnå bättre resultat för fattiga människor. Vägledningen ersätter Sidas tidigare policy för sektorprogramstöd.