Growth and Poverty in Rwanda: Evaluating the EDPRS 2008-2012

Series:
Country Economic Report
Number:
2008:3
Authors:
Arne Bigsten , Ann-Sofie Isaksson
Description:
Studien granskar Rwandas strategi för ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning för perioden 2008 till 2012 i ljuset av den makroeknomiska situationen, Rwandas geografiska isolering och den sociala splittringen. Åtgärder föreslagna i strategin är överlag rimliga, men frågan är om Rwandas regering har förmåga att prioritera och om den faktiska implementeringen av reformerna kommer att falla väl ut.

PDF image