Mars 2008

 • 2008-03-31 Publikation

  Östlövet 1 2008

  Valobservation är en känslig fråga i många val i f.d. Sovjetunionen och på Balkan. Presidentvalet i Georgien nyligen var inget undantag. Läs ett reportage i Östlövet 1/08. Läs också om arbetet med att bevara kulturarvet i Kosovo som blir viktigt för den nya statens rykte. Svenska Kulturarv utan Gränser får mycket att göra.

 • 2008-03-20 Publikation

  Sida Funded Initiatives Targeted at Gender Equality in Georgia

  The purpose of the evaluation was to assess the results of Sida funded intiatives targeted at enhancing gender equality and gender equality in peace processes in Georgia, in order to provide Sida with guidance on its future strategy. Five projects were evaluated, spanning over support to women's organisations, women's empowerment, women's participation in decision making, national machinery for gender ...

  Abriela Byron , Ruth Jacobson , Nino Saakashvili

 • 2008-03-05 Publikation

  Land Administration - Why

  Access to land and other natural resources is an important basis for the livelihood of poor people. This access must be stable and secure. The main objective of land administration is to secure stability in relation to the division of land between individuals, groups of individuals or other legal entities.

 • 2008-03-03 Publikation

  Growth and Poverty in Rwanda: Evaluating the EDPRS 2008-2012

  Studien granskar Rwandas strategi för ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning för perioden 2008 till 2012 i ljuset av den makroeknomiska situationen, Rwandas geografiska isolering och den sociala splittringen. Åtgärder föreslagna i strategin är överlag rimliga, men frågan är om Rwandas regering har förmåga att prioritera och om den faktiska implementeringen av reformerna kommer att falla väl ...

  Arne Bigsten , Ann-Sofie Isaksson

 • 2008-03-31 Publikation

  Democratic Republic of Congo (DRC)

  Country Report Democratic Republic of Congo (DRC) 2007. Sidas Development cooperation with Democratic Republic of Congo (DRC).

  Embassy of Sweden