Maj 2008

 • 2008-05-28 Publikation

  At last, poverty?

  The present report has two special themes: The first of these is the impact of the PRS process upon official development assistance. Taking advantage of the opportunity provided by the recent change in government in Nicaragua and by newly available information, the second special theme is an evaluation of the performance of President Enrique Bolaños' government - and by implication also of the donors ...

  Joao Guimaraes , Nestor Avendaño

 • 2008-05-23 Publikation

  Annual Report of Sida Evaluation Activities 2007

  This publication summarizes Sida activities in terms of evaluation output, made either by the department for Evaluation and Internal Audit (UTV) or by the operative departments themselves. It also gives some hints on the mandate of UTV and the resources given to UTV to carry out its tasks. In the annexes all evaluations are enumerated and the evaluations undertaken by UTV are furthermore presented ...

 • 2008-05-23 Publikation

  Women and Peace: Consensus Building

  This guide is the outcome of a process undertaken with Colombian women from 22 grassroots organizations.  Convinced of their role in the peace of their country, they formed the Colombian Women's Initiative for Peace (IMP). These women represent a broad sector of Colombia's civil society, organized at the local and central level, as well as in sectors such as trade unions, peasant women, displaced women, ...

  Caroline Moser , Angélica Acosta , María Eugenia Vásquez

 • 2008-05-22 Publikation

  Regional Air Pollution in Developing Countries (RAPIDC) 1998-2007

  RAPIDC is a programme contributing to solving air pollution in South Asia and Southern Africa. The evaluation of RAPIDC shows that phase III of the programme is mainly on schedule and is producing technical results of high quality. It is also contributing significantly to cooperation on and understanding of air pollution problems in South Asia and Southern Africa. RAPIDC has so far been weak on mitigation ...

  John Magne Skjelvik , Haakon Vennemo

 • 2008-05-21 Publikation

  Sri Lanka

  The report gives a summary of the political, economic and poverty development in Sri Lanka in 2007 as well as an overall assessment and a specific country programme overview of the Swedish development co-operation in Sri Lanka during 2007.

  Embassy of Sweden , Colombo

 • 2008-05-21 Publikation

  Bangladesh

  Embassy of Sweden , Dhaka

 • 2008-05-20 Publikation

  Våld, rättsröta och sköra demokratier

  Texten är en betraktelse över den politiska och sociala utvecklingen i Centralamerika. Syftet är att ge en bakgrund till förekomsten av Marasgäng. I texten påvisas de faktorer som påverkat flera länder i Centralamerikas förutsättningar att motverka Marasgäng. Texten konstaterar att utvecklingen lett till att flera länder har stort behov av stöd och hjälp för att komma tillrätta med Marasgängen. Texten ...

  Pierre Frühling

 • 2008-05-20 Publikation

  Maras och ungdomsgäng, lokalsamhälle och polis i Centralamerika

  Texten är en sammanfattning av de bärande resonemangen av studien. Behandlar Maras som kulturellt fenomen och försöker svara på frågan vad det är som gör att människor blir gängmedlemmar. Sammanfattningen visar också på problemet med rättsväsendet i de Centralamerikanska länder som har Marasgäng.

  Pierre Frühling

 • 2008-05-20 Publikation

  Maras and Youth Gangs, Community and Police in Central America

  Texten är en sammanfattning av de bärande resonemangen av studien. Behandlar Maras som kulturellt fenomen och försöker svara på frågan vad det är som gör att människor blir gängmedlemmar. Sammanfattningen visar också på problemet med rättsväsendet i de Centralamerikanska länder som har Marasgäng.

  Pierre Frühling

 • 2008-05-20 Publikation

  Sexuality: A Missing Dimension in Development - brief version

  Pappret beskriver hur sexualitet påverkar alla utvecklingssektorer. Sexualitet presenteras som en mångfacetterad dimension med implikationer för mänskliga rättigheter, fattigdomsminskning, och utvecklingsmål inom hälsa, jordbruk, infrastruktur, och demokrati, bland annat. De positiva aspekterna på sexualitet lyfts fram extra tydligt. Pappret argumenterar för att Sverige skall uppmärksamma sexualitetens ...

Visar 1 av 10 av totalt 39